Tên hiệu

(Redirected from Bút hiệu)

Tên hiệu thường là tên của trí thức thời phong kiến tự đặt thêm cho mình bên cạnh tên vốn có, thường là một từ ngữ Hán-Việt có nghĩa đẹp đẽ, thể hiện hoài bão hoặc tâm sự của mình. Ví dụ "Ức Trai" là tên hiệu của Nguyễn Trãi.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Rất sơ khai

Thể loại:Tên Thể loại:Văn hóa Trung Hoa Thể loại:Văn hóa Việt Nam