Băng

nhỏ|Một khối băng tự nhiên [[Tập tin:SnowflakesWilsonBentley.jpg|nhỏ|Các dạng hoa tuyết, Wilson Bentley, 1902]]

Băng hay nước đá là dạng rắn của nước. Dạng tồn tại phổ biến nhất của băng là Ih, hình thành khi nước đông đặc tại 0 độ C (273.15 K, 32 độ °F) tại áp suất khí quyển tiêu chuẩn, có tỉ trọng nhỏ hơn nước lỏng. Băng xuất hiện trong tự nhiên qua các dạng như tuyết, mưa đá, sông băng, các tảng băng ở địa cực.[1]

Các dạng thù hình

Băng có thể là bất kỳ một trong 17 pha rắn chắc được biết đến của nước. Biểu đồ các dạng thù hình của nước

Xem thêm

Tham khảo

  1. Prockter, Louise M. (2005). "Ice in the Solar System" (PDF). Johns Hopkins APL Technical Digest. 26 (2): 175. 

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Băng

Template:Sơ khai

Thể loại:Nước đá Thể loại:Băng hà học Thể loại:Khoáng chất Thể loại:Vật liệu trong suốt