Bướm

Bướm là các loài côn trùng thuộc bộ Cánh vẩy (Lepidoptera) gồm:

  1. bướm ngày
  2. bướm đêm (ngài)
  3. Ngoài nghĩa đen chỉ loài côn trùng, bướm còn là danh từ theo nghĩa bóng là bộ phận sinh dục phụ nữ.

Template:Định hướng