Tiếng bản xứ

(Redirected from Bản ngữ)

Tiếng bản xứ, còn gọi bản ngữ, là ngôn ngữ hoặc phương ngữ bản địa của một nhóm dân cư nhất định, đặc biệt là khi phân biệt với một ngôn ngữ văn chương, quốc gia hoặc tiêu chuẩn, hay một lingua franca (ngôn ngữ cầu nối) được sử dụng tại khu vực hay quốc gia mà nhóm dân cư đó sinh sống. Một số nhà ngôn ngữ học coi "bản ngữ" đồng nghĩa với "phương ngữ phi tiêu chuẩn". [1] [[Tập tin:ScanianLaw B74.jpg|thumb|300px|Thủ bản cổ nhất được biết đến bằng tiếng Scania, viết về tiếng Scania và Giáo luật.]]

Từ nguyên

Các ý niệm

Ngôn ngữ học tổng quan

Đối lập với lingua franca

Bậc dưới của song tầng ngôn ngữ

Ngôn ngữ học xã hội

Ngữ vực phi trang trọng

Phương ngữ phi tiêu chuẩn

Lý tưởng hóa

Chú thích

Template:Sơ khai ngôn ngữ

Thể loại:Văn hóa dân gian Thể loại:Ngôn ngữ học xã hội