Bắt Tốt qua đường

Bắt Tốt qua đường (hay thường gặp trong một số tài liệu, tiếng Pháp: en passant) là một nước đi trong cờ vua. Đây là nước bắt quân đặc biệt mà người chơi thực hiện sau khi Tốt của đối phương di chuyển qua ô kiểm soát của Tốt bên phía mình.

Quy tắc

nhỏ|trái|Hình minh họa một nước bắt tốt qua đường

  • Về vị trí các quân cờ: Tốt Trắng đứng ở hàng thứ 5 được phép bắt Tốt Đen ở hàng thứ 7 nếu Tốt Đen tiến 2 ô, nhưng quân Tốt Trắng vẫn ăn Tốt đen như khi Tốt Đen chỉ tiến lên một ô (nhảy chéo sang ô cùng màu của hàng trên, cùng cột với cột của Tốt Đen bị ăn). Tốt Đen đứng ở hàng thứ 4 được phép bắt Tốt Trắng ở hàng thứ 2 nếu Tốt Trắng tiến 2 ô, như khi Tốt Trắng chỉ tiến lên một ô (nhảy chéo sang ô cùng màu của hàng trên, cùng cột với cột của Tốt Trắng bị ăn).
  • Về thời hạn hiệu lực: Nước bắt Tốt qua đường chỉ có thể thực hiện liền sau nước di chuyển Tốt của đối phương. Nếu thực hiện một nước đi khác thay vì bắt Tốt qua đường thì các nước đi tiếp sau sẽ không được bắt tốt qua đường quân đó nữa.

Template:Chess diagram

Template:Chess diagram

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Template:Thể loại Commons

Thể loại:Luật cờ vua Thể loại:Thuật ngữ cờ vua

pl:Pion (szachy)#Bicie w przelocie