Bộ Công Thương (Việt Nam)

Template:Bộ Việt Nam

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.[1][2]

Lịch sử

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ Việt Nam thành lập Bộ Kinh tế phụ trách các Sở Kinh tế, các Nha chuyên môn: Nha Thường vụ, Nha Khoáng chất và Kỹ nghệ, Nha Tiếp tế.[3]

Ngày 16 tháng 3 năm 1947 đặt trong Bộ Kinh tế cục Ngoại thương và ngày 17 tháng 11 năm 1950 thành lập Sở Nội thương.[3]

Ngày 14 tháng 5 năm 1951, đổi tên thành Bộ Công Thương.[3]

Ngày 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch nước bãi bỏ Bộ Công Thương, thành lập Bộ Thuỷ lợi và Điện lực, Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Nội thương, Bộ Ngoại thương, Tổng cục Địa chất, Tổng cục Vật tư)[3]

Ngày 11 tháng 8 năm 1969, Bộ Công nghiệp nặng được chia thành: Bộ Điện và Than, Bộ Cơ khí và Luyện kim, Tổng cục Hoá chất. Thành lập Bộ Lương thực và Thực phẩm trên cơ sở hợp nhất Tổng cục Lương thực với Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tách từ Bộ Công nghiệp nhẹ ra. Thành lập Bộ Vật tư trên cơ sở Tổng cục Vật tư.[3]

Ngày 3 tháng 9 năm 1975 thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.[3]

Ngày 22 tháng 11 năm 1981, Bộ Điện và Than lại chia thành: Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than. Bộ Lương thực và Thực phẩm chia thành: Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lương thực.[3]

Năm 1983 thành lập hai ban của Chính phủ: Ban Cơ khí và Ban Năng lượng. Cũng năm này Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học ra đời.[3]

Ngày 16 tháng 12 năm 1987, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm và Bộ Lương thực hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm; Bộ Điện lực, Bộ Mỏ và Than hợp nhất thành Bộ Năng lượng.[3]

Ngày 28 tháng 6 năm 1988, Bộ Ngoại thương và Uỷ ban Kinh tế đối ngoại hợp nhất thành Bộ Kinh tế đối ngoại, Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học nhập vào Bộ Cơ khí và Luyện kim.[3]

Ngày 30 tháng 6 năm 1990, Bộ Kinh tế đối ngoại, Bộ Nội thương, Bộ Vật tư hợp nhất thành Bộ Thương nghiệp, Bộ Cơ khí và Luyện kim đổi thành Bộ Công nghiệp nặng.[3]

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, Bộ Thương nghiệp đổi thành Bộ Thương mại và Du lịch,rồi Bộ Thương mại.[3]

Ngày 21 tháng 10 năm 1995, 3 Bộ Công nghiệp nặng, Năng lượng, Công nghiệp nhẹ hợp nhất thành Bộ Công nghiệp.[3]

Ngày 31 tháng 7 năm 2007, hợp nhất Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại thành Bộ Công Thương[3] giữa|1100x1100px

Lãnh đạo hiện nay

Tổ chức Đảng

Tổ chức chính quyền

Cơ quan chức năng

 1. Văn phòng Bộ
 2. Thanh tra Bộ
 3. Vụ Kế hoạch
 4. Vụ Tài chính
 5. Vụ Tổ chức cán bộ
 6. Vụ Pháp chế
 7. Vụ Hợp tác quốc tế
 8. Vụ Khoa học và Công nghệ
 9. Vụ Phát triển nguồn nhân lực
 10. Vụ Thi đua - Khen thưởng
 11. Vụ Công nghiệp nặng
 12. Vụ Công nghiệp nhẹ
 13. Vụ Thị trường trong nước
 14. Vụ Thương mại biên giới và miền núi
 15. Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương
 16. Vụ Thị trường châu Âu
 17. Vụ Thị trường châu Mỹ
 18. Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
 19. Vụ Chính sách thương mại đa biên
 20. Vụ Dầu khí và Than
 21. Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Cơ quan quản lý nhà nước

 1. Tổng cục Quản lý thị trường
 2. Cục Hóa Chất
 3. Cục Quản lý cạnh tranh
 4. Cục Xuất nhập khẩu
 5. Cục Công nghiệp địa phương
 6. Cục Công tác phía Nam (trước đây là Cơ quan Đại diện của Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh)
 7. Cục Điều tiết điện lực
 8. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
 9. Cục Xúc tiến thương mại
 10. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số[4]
 11. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo
 12. Thương vụ Việt Nam tại các nước và các vùng lãnh thổ

Các Viện Nghiên cứu

 1. Viện Nghiên cứu Cơ khí
 2. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
 3. Viện Công nghiệp thực phẩm.
 4. Viện Nghiên cứu Da-Giầy.
 5. Viện Năng lượng.
 6. Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa.
 7. Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.
 8. Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh công nghiệp.

Các đơn vị khác

 1. Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương.
 2. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
 3. Nhà Xuất bản Công Thương.
 4. Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh
 5. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế
 6. Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
 7. Báo Công Thương
 8. Tạp chí Công Thương
 9. Viện Nghiên cứu Chiến Lược, Chính Sách Công nghiệp
 10. Viện Nghiên cứu Thương mại

Các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Bộ

 1. PetroVietNam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)
 2. EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
 3. Vinacomin (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam)
 4. Petrolimex (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)
 5. Vinatex (Tập đoàn Dệt may Việt Nam)
 6. Vinachem (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam)
 7. Vinapaco (Tổng công ty Giấy Việt Nam)
 8. Vnsteel (Tổng Công ty Thép Việt Nam)
 9. Vinataba (Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam)
 10. MIE (Tổng Công ty Máy và thiết bị công nghiệp)
 11. VEAM (Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp)

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Template:Chính

Thứ trưởng qua các thời kỳ

Template:Chính

 • Lý Ban
 • Nghiêm Bá Đức
 • Tạ Cả
 • Nguyễn Mạnh Cầm
 • Nguyễn Nhật Tân
 • Nguyễn Văn Đào
 • Nguyễn Chanh
 • Nguyễn Tu
 • Đinh Phú Định
 • Hoàng Trọng Đại
 • Lê Kim Lăng
 • Lê Huy Côn, sau khi nghỉ hưu tham gia làm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, đã thôi từ 15/4/2015.
 • Nguyễn Xuân Chuẩn
 • Mai Văn Dâu
 • Đỗ Như Đính
 • Trần Tấn
 • Đỗ Hữu Hào
 • Bùi Xuân Khu: hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Việt Nam Thương tín VietBank.
 • Nguyễn Thành Biên
 • Nguyễn Nam Hải
 • Trần Đức Minh
 • Vũ Trọng Nam
 • Lê Trung Toản
 • Nguyễn Thị Kim Ngân, hiện là Chủ tịch Quốc hội.
 • Hồ Huấn Nghiêm
 • Nguyễn Xuân Quang
 • Phan Thế Ruệ, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam, Ủy viên HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
 • Nguyễn Xuân Thúy
 • Lương Văn Tự, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Cacao Cafe Việt Nam, cố vấn Tập đoàn Tôn Hoa Sen, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á châu.
 • Lê Danh Vĩnh
 • Châu Huệ Cẩm
 • Lê Dương Quang, nguyên Thứ trưởng Thường trực, thời kỳ 2009-2011 kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin). (nghỉ hưu từ 1/9/2014)
 • Hoàng Quốc Vượng, có thời kỳ kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
 • Nguyễn Cẩm Tú
 • Hồ Thị Kim Thoa nhiệm kỳ 2010-2017

Nhận xét

Qua Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Bộ Công Thương, bộ máy cán bộ của Bộ Công Thương được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá là cồng kềnh và cần phải tái cơ cấu. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần phải tái cơ cấu ngay bộ máy lên tới hàng vạn người từ 30 Cục, Vụ, 10 trường đại học, 22 trường cao đẳng, 11 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước...[5]

Chú thích

 1. http://www.moit.gov.vn/.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 2. http://www.moit.gov.vn/web/guest/chuc-nang-nhiem-vu.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/515/lich-su-phat-trien.aspx.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 4. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-98-2017-ND-CP-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-Bo-Cong-thuong-359172.aspx.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 5. Kiểm tra nhân sự Bộ Công Thương: Ông Vũ Huy Hoàng, ông Trịnh Xuân Thanh cũng được mời về, danviet, 10.8.2016

Liên kết ngoài

Template:Chính phủ Việt Nam Template:Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể loại:Kinh tế Việt Nam Thể loại:Sơ khai Việt Nam