Bộ Cau

Bộ Cau
Beetle palm with nut bunch.jpg
Cây cau (Areca catechu)
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Monocots
(unranked): Commelinids
Order: Arecales
Bromhead, 1840
Các họ

Arecaceae

Bộ Cau (danh pháp khoa học: Arecales) là một bộ trong thực vật có hoa. Bộ này được công nhận rộng rãi chỉ trong vài chục năm gần đây; cho đến trước đó, tên gọi được chấp nhận cho bộ bao gồm các loài thực vật trong bộ Cau mới đặt ra này là Principes.

Hệ thống APG II năm 2003 công nhận bộ này và đặt nó trong nhánh Thài lài (commelinids) của thực vật một lá mầm và sử dụng định nghĩa sau:

Định nghĩa này là không thay đổi so với hệ thống APG năm 1998, mặc dù khi đó người ta dùng từ "commelinoids" thay vì commelinids. Theo Website của nhóm APG thì bộ này chứa 189 chi với khoảng 2.361 loài.

Hệ thống Cronquist năm 1981 cũng tương tự ở cấp độ họ và bộ, nhưng đặt bộ này trong phân lớp Arecidae của lớp Liliopsida.

Hệ thống Thorne (1992)hệ thống Dahlgren tương tự như vậy nhưng đặt bộ này vào siêu bộ Arecanae trong phân lớp Liliidae (= thực vật một lá mầm).

Phát sinh chủng loài

Cây phát sinh chủng loài của bộ Cau so với các bộ thực vật một lá mầm khác trong nhánh Thài lài lấy theo APG III.

Template:Clade

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons