Bồ Tát

Revision as of 02:05, 26 December 2018 by TuanminhBot (talk) (Hình ảnh các Bồ Tát ở Việt Nam: replaced: , → , (8) using AWB)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

nhỏ|501.989x501.989px|Tượng bồ tát bằng đá theo phong cách nghệ thuật Chăm.

518.991x518.991px

Bồ Tát (菩薩) là lối viết tắt của Bồ-đề-tát-đóa (zh. 菩提薩埵, sa. bodhisattva), cách phiên âm tiếng Phạn bodhisattva sang Hán-Việt, dịch ý là Giác hữu tình (zh. 覺有情), hoặc Đại sĩ (zh. 大士).

Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là lòng từ bi đi song song với trí huệ. Bồ Tát cứu độ người khác và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ tát bắt đầu bằng luyện tâm Bồ-đề và giữ Bồ Tát hạnh nguyện. Hành trình tu học của Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm thì có 52 quả vị gồm Thập Tính, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập địa và hai quả vị cuối cùng là Đẳng giác và Diệu giác.Có rất nhiều chư vị Bồ Tát nhưng thường được nhắc đến là Quan Thế Âm Bồ Tát,Phổ Hiền Bồ Tát,Địa Tạng Vương Bồ Tát,...

Phát triển khái niệm trong kinh văn Đại thừa

Trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa, hình ảnh Bồ Tát tương tự như A-la-hán, trong đó A-la-hán thường bị hiểu nhầm là tập trung chủ yếu vào sự giải thoát cho chính mình, xu hướng ít làm lợi nhiều cho chúng sinh, còn Bồ Tát thì có nguyện lực cao cả hơn nhiều, không những tu bổ trí tuệ bản thân mà còn mang lợi ích đến mọi chúng sinh trên con đường giác ngộ.

Thực ra, khái niệm Bồ tát đã được tìm thấy trong các kinh điển Phật giáo nguyên thủy, nhất là khi nói về các tiền thân của Tất-đạt-đa Cồ-đàm (Bản sinh kinh). Trong kinh văn Đại thừa, khái niệm này được phát triển thêm: khi nói đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân của các vị Phật tương lai. Đại thừa chia làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống trên Trái Đất và Bồ Tát siêu việt. Các vị đang sống trên Trái Đất là những người đầy lòng từ bi, giúp đỡ chúng sinh, hướng về Phật quả.

Bồ Tát siêu việt là người đã thực hạnh các hạnh Ba-la-mật ở mức độ rất cao nhưng chưa nhập Niết-bàn, hoàn toàn bất thối chuyển (không còn thối lui) trên con đường thành Phật, có khả năng tự chủ trong Luân hồi, xuất hiện trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau để cứu độ chúng sinh. Đó là các vị được Phật tử tôn thờ và đảnh lễ, thường là các vị Bồ Tát Quán Thế Âm (zh. 觀世音), Văn-thù-sư-lợi (zh. 文殊師利), Địa Tạng (zh. 地藏), Đại Thế Chí (zh. 大勢至) và Phổ Hiền (zh. 普賢).

Danh sách một số vị Bồ Tát

  • Hư Không Tạng (zh. 虛空藏, sa. ākāśagarbha, ja. kokūzō)
  • Quán Thế Âm (zh. 觀世音, sa. avalokiteśvara, ja. kanzeon, bo. spyan ras gzigs སྤྱན་རས་གཟིགས་)
  • Địa Tạng (zh. 地藏, sa. kṣitigarbha, ja. jizō, sa yi snying po ས་ཡི་སྙིང་པོ་)
  • Đại Thế Chí (zh. 大勢至, sa. mahasthāmaprāpta, ja. daiseishi)
  • Di-lặc (zh. 彌勒, sa. maitreya, ja. miroku, bo. byams pa བྱམས་པ་)
  • Văn-thù-sư-lợi (zh. 文殊師利, sa. mañjuśrī, ja. monju, bo. `jam pa`i dbyangs འཇམ་པའི་དབྱངས་)
  • Phổ Hiền (zh. 普賢, sa. samantabhadra, ja. fugen, bo. kun tu bzang po ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་)
  • Kim Cương Thủ (zh. 金剛手, sa. vajrapāṇi, ja. kongōshu, bo. phyag na rdo rje ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་)

Hình ảnh các Bồ Tát ở Việt Nam

nhỏ|Bồ Tát Quán thế Âm trong dạng Quan Âm Thị Kính hay còn gọi Quan Âm Tống tử, đây là hình ảnh nổi tiếng nhất của Quan Âm ở Việt Nam, Trung Quốc... nhỏ|Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, ở cõi Đông Phương Cực Lạc bên cạnh Phật Dược Sư, tay ngài cầm mặt trời cách điệu trong vầng mây. nhỏ|Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát ở cõi Phật Dược Sư, tay Ngài cầm mặt trăng cách điệu trong đám mây nhỏ|Bồ Tát Pháp Vân, vị đặc trưng ở Việt Nam, ngài bảo hộ mưa thuận gió hòa cho cư dân nông nghiệp.
nhỏ|Thiên Thủ Thiên nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ|Địa Tạng Vương Bồ Tát nhỏ|Phổ Hiền Vương Bồ Tát nhỏ|Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
nhỏ|Thánh Quán Âm nhỏ|Quán âm thủy nguyệt nhỏ|Từ Thị Bồ Tát - Di Lặc Bồ Tát, Bố Hòa thượng

Tham khảo

  • Gampopa; The Jewel Ornament of Liberation; Snow Lion Publications; ISBN 1-55939-092-1

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons Template:Viết tắt Phật học Template:Bồ tát Template:Tín ngưỡng Phật giáo Template:Đề tài Phật giáo Template:Kiểm soát tính nhất quán

Thể loại:Triết lý Phật giáo Bồ Thể loại:Danh hiệu Phật giáo