BSD

Berkeley Software Distribution (BSD) là tên của một hệ điều hành dẫn xuất từ UNIX được phát hành vào thập niên 1970 từ trường Đại học California tại Berkeley. Tên này cũng được sử dụng cho các bản phân phối sau này.

Các phiên bản BSD sau này

Các hệ điều hành tương tự như Unix (Unix-like) hiện hành được phát triển từ BSD bao gồm:

Các liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons Template:Hệ điều hành

Tham khảo

Template:Sơ khai phần mềm

Thể loại:Hệ điều hành tự do Thể loại:BSD Thể loại:Đại học California tại Berkeley