Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Template:Infobox cơ quan Việt Nam Template:Chính trị Việt Nam

Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007 và được lập lại theo Quyết định số158-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 28 tháng 12 năm 2012. Hiện tại ban có 146 thành viên, Trưởng ban hiện nay là ông Phan Đình Trạc.

Lịch sử

Ban này được thành lập lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 1966 với tên gọi ban đầu là Ban Pháp chế Trung ương.[1]

Ngày 23 tháng 12 năm 1991, Ban Nội chính lại được giao chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 17-QĐ/TW, do Ủy viên Bộ Chính trị Đào Duy Tùng ký, theo đó "Đặc biệt, đối với một số vụ án quan trọng có ảnh hưởng chính trị rộng hoặc có liên quan đến cán bộ cao cấp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần cho phương hướng chỉ đạo thì Ban Nội chính Trung ương có trách nhiệm theo dõi, chuẩn bị ý kiến đề xuất; đồng thời giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở các ngành: kiểm sát, toà án, tư pháp, thanh tra, hải quan, trọng tài kinh tế nhà nước, Hội luật gia…".[1]

Sau vụ án Năm Cam, Ban này được hợp nhất về Văn phòng Trung ương Đảng tháng 5 năm 2007.

Quyết định tái thành lập Ban Nội chính trung ương và Ban Kinh tế Trung ương và chỉ định chức vụ Trưởng ban được Bộ Chính trị ra quyết định từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 và được chính thức công bố ngày 2 tháng 1 năm 2013.[2]

Cơ cấu tổ chức khóa XII

Trưởng ban

Phó Trưởng ban

 1. Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực.
 2. Phạm Gia Túc - nguyên Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ [4]
 3. Nguyễn Thái Học - nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên [5]

Các vụ và đơn vị trực thuộc

 • Văn phòng

Chánh văn phòng: Nguyễn Tường Thuật

 • Vụ Tổ chức - Cán bộ

Vụ trưởng:

 • Vụ Theo dõi xử lý các vụ án

Vụ trưởng: Nguyễn Văn Yên

 • Vụ Pháp luật

Vụ trưởng: Nguyễn Thanh Hải

 • Vụ Nghiên cứu tổng hợp

Vụ trưởng: Tạ Văn Giang

 • Vụ Cơ quan nội chính

Vụ trưởng: Vũ Khánh Dũng

 • Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

Vụ trưởng: Nguyễn Khắc Hợp

 • Vụ Địa phương

Vụ trưởng: Nguyễn Xuân Trường

 • Vụ công tác phía Nam

Vụ trưởng: Phan Bá

 • Tạp chí Nội chính

Tổng biên tập: Đàm Văn Lợi

Lãnh đạo qua các thời kỳ

STT Tên Chức vụ Giai đoạn Ghi chú
1 Trường Chinh Trưởng ban Uỷ viên Bộ Chính trị
2 Lê Đức Thọ Trưởng ban Uỷ viên Bộ Chính trị
3 Võ Văn Kiệt Trưởng ban Uỷ viên Bộ Chính trị
4 Trần Quốc Hương Trưởng ban Bí thư Trung ương Đảng
5 Lê Quốc Thân Trưởng ban 1979 - 1982 Uỷ viên Trung ương Đảng
6 Trương Vĩnh Trọng Trưởng ban 2001 - 2006 Bí thư Trung ương Đảng
7 Nguyễn Bá Thanh Trưởng ban 2013 - 2015 Uỷ viên Trung ương Đảng
8 Phan Đình Trạc Phó Trưởng ban 2013 - 2015 Uỷ viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Thường trực 2015 - 2016 Uỷ viên Trung ương Đảng
Trưởng ban 2016 - 2017 Uỷ viên Trung ương Đảng
2017 - nay Bí thư Trung ương Đảng

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và phòng chống tham nhũng; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm Viện kiểm sát, Tòa án, tư pháp, Thanh tra và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong lĩnh vực nội chính; phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động ở các cơ quan nội chính và hai tổ chức xã hội nghề nghiệp đã đề cập. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao.
 3. Thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
 4. Tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý trong các cơ quan nội chính theo phân công, phân cấp, bao gồm cả việc thăng hàm cấp Tướng sĩ quan Công an, Quân đội, bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp, thẩm phán tòa án nhân dân Tối cao.
 5. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng chống tham nhũng.
 6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giao.

Chú thích

 1. 1,0 1,1 Xã tắc và 'lửa' Nguyễn Bá Thanh?, BBC, 4/1/2013
 2. http://noichinh.vn/.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 3. http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ong-phan-dinh-trac-lam-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-2016022821341971.htm.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 4. http://m.dantri.com.vn/su-kien/pho-bi-thu-can-tho-lam-pho-truong-ban-noi-chinh-trung-uong-20171215140011575.htm.  Unknown parameter |ngày truy cập= ignored (help); Unknown parameter |nơi xuất bản= ignored (help); Unknown parameter |ngày= ignored (help); Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 5. http://noichinh.vn/tin-hoat-dong/201806/ban-noi-chinh-trung-uong-trien-khai-quyet-dinh-cua-ban-bi-thu-ve-cong-tac-can-bo-304102/.  Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Template:Tổ chức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thể loại:Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam