Bit

Template:Số lượng bit Bit viết tắt của Binary digIT là đơn vị thông tin. Một bit có thể nhận một trong hai giá trị: 0 hoặc 1. Nó có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau. Có thể là trạng thái đóng hay mở của mạch điện, một vệt khắc bằng tia laser trên bề mặt đĩa CD v.v... Các bit có thể dùng để thể hiện số tự nhiên trong hệ nhị phân.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai máy tính

Template:Các kiểu dữ liệulà đơn vị nhỏ nhất của thông tin được sử dụng trên máy tính Thể loại:Số học máy tính Thể loại:Dữ liệu máy tính Thể loại:Đơn vị thông tin Thể loại:Từ kết hợp Thể loại:Kiểu dữ liệu Thể loại:Kiểu dữ liệu cơ bản