Bokhoven

Template:Thành phố Bokhoven là một làng quê thuộc 's-Hertogenbosch, tỉnh Noord-Brabant, Hà Lan. Chi dến 1971 Engelen thuộc Engelen.

Bokhoven là tự trị chi dến 1794. Bokhoven là thuộc Bataafs-Brabant1795. Staats-Brabant trở thành Tin Lành1629 như Frederik Hendrik van Oranje-Nassau chiếm đoạt 's-Hertogenbosch. Bokhoven ờ lại Giáo hội Công giáo Rôma. Giáo hội Công giáo Rôma là cấm đoán không 's-Hertogenbosch. Dân cu 's-Hertogenbosch theo dõi dế hiếu buối lễ nhà thơ Bokhoven.

nhỏ|trái|Nhà thờ Bokhoven

Tham khảo

Thể loại:'s-Hertogenbosch Thể loại:Đô thị cũ Noord-Brabant Thể loại:Khu dân cư ở Noord-Brabant