British Phonographic Industry

From Là gì Wiki
Jump to: navigation, search
British Phonographic Industry
Abbreviation BPI
Formation 1973
Legal status Tổ chức phi lợi nhuận
Purpose Quản lý ngành công nghiệp nhạc tại Liên hiệp Anh
Location
Region served
Template:GBR
Membership
Công ty nhạc tại Anh
Chủ tịch
Geoff Taylor
Main organ
BPI Council (Chairman - Tony Wadsworth)
Website Official website

British Phonographic Industry (Công nghiệp ghi âm Anh) là một tổ chức quản lý ngành ghi âm nhạc ở Liên hiệp Anh. Tổ chức này cấp chứng nhận doanh số đĩa thu âm cho các ấn hành nhạc ở Anh.

Tham khảo

Template:Sơ khai âm nhạc

Thể loại:Tổ chức âm nhạc Thể loại:Công nghiệp âm nhạc Liên hiệp Anh Thể loại:Nhóm thương mại công nghiệp Liên hiệp Anh

DMCA.com Protection Status