Open main menu

Là gì Wiki β

Bruniales

Bruniales
Desfontainia spinosa.jpg
Desfontainia spinosa
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Bruniales
Dumort., 1829
Các họ

Bruniaceae
Columelliaceae

Bruniales là một tên gọi thực vật hợp lệ ở cấp bộ. Cho tới gần đây nó không được sử dụng, nhưng một nghiên cứu năm 2008 cho rằng BruniaceaeColumelliaceae là hai nhánh chị em[1] và trên website của Angiosperm Phylogeny Group đã đưa ra đề xuất về việc hợp nhất phát kiến này trong phân loại của mình bằng cách dặt cả hai họ vào trong bộ Bruniales và điều này đã được công nhận trong hệ thống APG III năm 2009[2][3]. Hiện tại bộ này chứa 2 họ như sau:

Phát sinh chủng loài

Biểu đồ chỉ ra mối quan hệ phát sinh loài của bộ Bruniales với các bộ khác trong nhánh Cúc như sau:

Template:Clade

Hình ảnh

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

  1. Winkworth Richard C.; Lundberg Johannes; Donoghue Michael J. (2008). "Toward a resolution of Campanulid phylogeny, with special reference to the placement of Dipsacales" (PDF). Taxon. 57 (1): 53–65. 
  2. Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161(2): 105-121.
  3. Bruniales


Template:Plantae-stub