Buriti Bravo

From Là gì Wiki
Jump to: navigation, search

Template:Thông tin khu dân cư Buriti Bravo là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1582,525 km², dân số năm 2007 là 21974 người, mật độ 13,89 người/km².[1]

Tham khảo

  1. Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai bang Maranhão

Thể loại:Đô thị bang Maranhão

DMCA.com Protection Status