Cánh gián

Template:Mẫu màu Màu cánh gián (màu của cánh con gián) làm một sắc độ của nâu pha với một chút của màu đỏ và trong đó ánh thêm một chút của màu vàng đất.

Các ví dụ về đồ vật có màu cánh gián: Kẹo mạch nha, đồ gốm men cánh gián, đồ gỗ đánh verni.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Màu sắc