Công thức

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
A sphere
Isobutane
V = 4/3 π r3. (CH3)3CH.

Trong khoa học, một công thức là một hình thức trình bày thông tin chính xác bằng cách dùng các biểu tượng, như trong công thức toán học hay công thức hóa học. Trong toán học, một công thức là một thể thức xây dựng từ các kí hiệu và sử dụng những luật quy định theo ngôn ngữ logic.[1]

Chú thích

Thể loại:Khoa học Thể loại:Toán học Thể loại:Hóa học Thể loại:Vật lý học