Cú pháp học

Cú pháp học nghiên cứu những quy tắc kết hợp từ, nhóm từ thành các kết cấu biểu đạt nghĩa trong các câu ở ngôn ngữ tự nhiên. Có hai hệ thống cú pháp chính là VO (động từ-tân ngữ) và OV (tân ngữ - động từ). Trong các hệ thống này lại có các tiểu hệ thống liên quan đến vị trí của chủ ngữ. Tiếng Việt thuộc loại SVO. Thuật ngữ "cú pháp" còn được sử dụng trong logic học và các ngành ngôn ngữ nhân tạo như ngôn ngữ máy tính.[1][2]

Đọc thêm

Tham khảo

  1. Fortson IV, Benjamin W. (2004). Indo-European Language and Culture: An Introduction. Blackwell. p. 186. ISBN 978-1405188968. [The Aṣṭādhyāyī] is a highly precise and thorough description of the structure of Sanskrit somewhat resembling modern generative grammar...[it] remained the most advanced linguistic analysis of any kind until the twentieth century. 
  2. Arnauld, Antoine (1683). La logique (5th ed.). Paris: G. Desprez. p. 137. Nous avons emprunté...ce que nous avons dit...d'un petit Livre...sous le titre de Grammaire générale. 

Liên kết ngoài


Thể loại:Ngữ pháp Thể loại:Triết lý ngôn ngữ Thể loại:Ký hiệu học Thể loại:Ngôn ngữ học