Cảnh Mã

Huyện tự trị người Thái, người Ngõa Cảnh Mã (chữ Hán giản thể: 耿马傣族佤族自治县) là một huyện thuộc địa cấp thị Lâm Thương, tỉnh Vân Nam. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 3837. Dân số năm 1999 là 245.251 người.[1].Chính quyền huyện đóng ở trấn Cảnh Mã. Mã số bưu chính là 677500.[2] Về mặt hành chính, huyện được chia thành 4 trấn, 5 hương.

  • Trấn: Cảnh Mã, Mãnh Vĩnh, Mãnh Tát, Mạnh Định.
  • Hương: Đại Hưng, Mang Hồng, Tây Bài Sơn, Giá Phái và Mãnh Giản.

Tham khảo

  1. Template:En National Population Statistics Materials by County and City - 1999 Period, in China County & City Population 1999, Harvard China Historical GIS
  2. Template:En Mã bưu chính Vân Nam

Template:Vân Nam Template:Sơ khai Hành chính Trung Quốc

Thể loại:Lâm Thương Thể loại:Đơn vị cấp huyện Vân Nam Thể loại:Người Va