Cầu nguyện

300px|nhỏ|phải|Một phụ nữ Việt Nam (phái áo lam) đang cầu khấn trong nghi thức cúng bái Cầu nguyện là một hình thức hành lễ tôn giáo tìm cách kích hoạt một mối quan hệ ý chí để một vị thần thông qua nghi lễ có chủ ý. Cầu nguyện có thể là cá nhân hoặc xã và nơi công cộng hay riêng tư. Nó có thể liên quan đến việc sử dụng các từ hoặc bài hát. Khi ngôn ngữ được sử dụng, cầu nguyện có thể mang hình thức của một bài thánh ca, câu thần chú, tín ngưỡng chính thức, hoặc một lời nói tự nhiên trong con người cầu nguyện.

Có nhiều hình thức khác nhau của lời cầu nguyện như cầu nguyện, lời cầu nguyện của khẩn cầu nguyện, tạ ơn, và thờ phượng ngợi khen. Cầu nguyện có thể được hướng tới một vị thần, tinh thần, người đã chết, hoặc ý tưởng cao cả, với mục đích thờ, thỉnh cầu hướng dẫn, thỉnh cầu trợ giúp, thú nhận tội lỗi hoặc để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của một người. Vì vậy, mọi người cầu nguyện vì nhiều lý do chẳng hạn như lợi ích cá nhân hoặc vì lợi ích của người khác.

Hầu hết các tôn giáo lớn liên quan đến cầu nguyện tại một trong những cách này hay cách cách khác. Một số nghi thức hóa hành vi cầu nguyện, đòi hỏi một trình tự chặt chẽ các hành động hoặc việc đặt một hạn chế người được phép cầu nguyện, trong khi những người khác dạy rằng lời cầu nguyện có thể được thực hành một cách tự nhiên bởi bất cứ ai bất cứ lúc nào.

Nghiên cứu khoa học về việc sử dụng các lời cầu nguyện này chủ yếu tập trung vào ảnh hưởng của việc chữa bệnh của người bị bệnh hoặc bị thương. Hiệu quả của kiến nghị trong lời cầu nguyện để chữa bệnh vật chất để một vị thần đã được đánh giá trong nhiều nghiên cứu, với kết quả trái ngược nhau[1][2][3][4], đã có một số lời chỉ trích của các nghiên cứu đã được tiến hành[5][6].

Chú thích

  1. Galton F. Statistical inquiries into the efficacy of prayer. Fortnightly Review 1872;68:125-35. Online version.
  2. Byrd R. C., Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population. South Med J 1988;81:826-9. PMID 3393937.
  3. Harris W. S., Gowda M., Kolb J. W., Strychacz C. P., Vacek J. L., Jones P. G., Forker A., O'Keefe J. H., McCallister B. D. A randomized, controlled trial of the effects of remote, intercessory prayer on outcomes in patients admitted to the coronary care unit. Arch Intern Med 1999;159:2273-8. PMID 10547166.
  4. O'Laoire S. An experimental study of the effects of distant, intercessory prayer on self-esteem, anxiety, and depression. Altern Ther Health Med 1997;3:38-53. PMID 9375429.
  5. Benson H, Dusek JA et al. "Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in cardiac bypass patients: a multicenter randomized trial of uncertainty and certainty of receiving intercessory prayer." American Heart Journal. 2006 April; 151(4): pp. 762–74.
  6. http://www.infidels.org/library/modern/gary_posner/godccu.html A critique of the San Francisco hospital study on intercessory prayer and healing - Gary P. Posner, M.D.

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Cầu nguyện Thể loại:Tôn giáo Thể loại:Tinh thần