Cổ điển

[[Tập tin:David-Oath of the Horatii-1784.jpg|thumb|200px|Jacques-Louis David, Oath of the Horatii, 1784]] Cổ điển, trong các hình thức nghệ thuật, đề cập đến sự đề cao thời kỳ cổ đại Hy-La trong truyền thống phương Tây, để làm chuẩn mực cho khiếu thẩm mỹ mà các nhà cổ điển noi gương theo. Nghệ thuật của Cổ điển thường tìm kiếm sự chuẩn mực và giới hạn.[1]

Xem thêm

Chú thích

  1. Clark, The Nude: A Study in Ideal Form 1956:242

Template:Trào lưu nghệ thuật phương TâyTemplate:Sơ khai

Thể loại:Trào lưu nghệ thuật Thể loại:Thuyết mỹ học