Cộng hòa Áo - Đức

Template:Cựu quốc gia Cộng hòa Áo - Đức là một quốc gia được thành lập sau thế chiến I, trên cơ sở các vùng nói tiếng Đức của Đế quốc Áo Hung. Cộng hòa Áo Đức được kế thừa bởi Đệ nhất Cộng hòa Áo năm 1919 và là nền tảng của nước Áo ngày nay. 

Thành lập

Ở Đế quốc Áo - Hung, Áo - Đức là cách gọi không chính thức để chỉ các vùng lãnh thổ nói tiếng Đức. 

Ngày 12 tháng 10 năm 1918 Hoàng đế Charles I đã gặp các lãnh đạo các đảng lớn nhất của Đức. Những người Quốc gia người Đức muốn một chế độ quân chủ lập hiến của các quốc gia tự do, Những người theo chủ nghĩa xã hội Kitô giáo muốn duy trì chế độ quân chủ và liên hiệp các quốc gia; Các đảng viên đảng xã hội xã hội muốn một nước cộng hòa có thể là một phần hoặc liên hiệp các quốc gia hoặc gia nhập Đức.

Vào ngày 16 tháng 10 năm 1918 Hoàng đế Charles I xuất bản một bản tuyên ngôn đề nghị chuyển Đế quốc Áo Hung thành một liên bang các quốc gia. Điều này đã đến quá muộn vì người Séc và Nam Slavs đang trên đường tạo lập các quốc gia độc lập. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra một động lực cho thành lập quốc gia cho các khu vực có đông người nói tiếng Đức sinh sống.

Với sự sụp đổ sắp xảy ra của đế chế, 208 đại biểu sắc tộc người Đức tại Quốc hội Áo (Reichsrat) được bầu vào năm 1911 đã họp vào ngày 21 tháng 10 năm 1918 và tự tuyên bố mình là "Quốc hội tạm thời cho Đức-Áo" đại diện cho người nói tiếng Đức ở vùng Cisleithanian. Quốc hội bầu Franz Dinghofer của Phong trào Quốc gia Đức, Jodok Fink của Đảng Xã hội Kitô giáo, và Karl Seitz của Đảng Lao động Xã hội Dân chủ là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm các đại diện từ Bohemia, Moravia, và Silesia đã từ chối tham gia nhà nước Tiệp Khắc mới tuyên bố vào ngày 28 tháng 10 năm 1918. Nó cũng tuyên bố rằng "người Đức ở Áo có quyền tự quyết chính trị tương lai của họ để thành lập một quốc gia Áo độc lập và điều chỉnh quan hệ với các quốc gia khác thông qua các hiệp định tự do với họ ".[1] Vào ngày 25 tháng 10, Quốc hội tạm thời đã kêu gọi tất cả các vùng đất ở Đức có thể thành lập các hội đồng riêng của họ.

Trong cuộc họp thứ hai vào ngày 30 tháng 10, Quốc hội tạm thời đã tạo ra các thể chế cơ bản của nhà nước mới. Quyền lập pháp đã được Quốc hội lâm thời dự đoán trong khi quyền hành pháp được ủy thác cho Hội đồng Nhà nước Đức - Áo mới được thành lập.  

Vào ngày 11 Tháng Mười Một năm 1918, Hoàng đế Charles I đã thoái vị, từ bỏ quyền tham gia vào các vấn đề của nhà nước Áo.  

Ngày hôm sau, 12 tháng 11, Quốc hội đã chính thức tuyên bố Đức-Áo một nước cộng hòa, và bầu thành viên đảng Xã hội Dân chủ Karl Renner như thủ tướng lâm thời. Trong cùng một ngày, họ đã soạn thảo hiến pháp tạm thời tuyên bốː "Đức-Áo là một nước cộng hòa dân chủ" (Điều 1) và "Đức-Áo là một bộ phận không thể tách rời của nhà nước Đức" (Điều 2). Điều khoản thứ hai phản ánh quan điểm của các đại biểu cảm thấy rằng Áo sẽ mất nhiều lãnh thổ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào mà nó sẽ không còn khả thi về mặt kinh tế và chính trị như một quốc gia riêng biệt, và phương án duy nhất là liên minh với Đức. Điều này được đề ra bởi việc Hungary từ chối bán gạo và Tiệp Khắc từ chối bán than cho Áo-Đức. 

Khi đế chế sụp đổ và ngừng bắn đã được thông báo, để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa xã hội, Quốc hội tạm thời cho phép đảng viên đảng xã hội, những người nắm giữ thiểu số ghế, thành lập và lãnh đạo một chính phủ liên minh. Đảng Dân chủ Xã hội Karl Renner trở thành Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Victor Adler. Các đảng viên xã hội xã hội đồng chọn các hội đồng quân nhân và công nhân mới thành lập và sử dụng quyền kiểm soát của họ đối với các liên đoàn lao động để thực hiện các chính sách xã hội làm giảm rủi ro của cuộc cách mạng Bolshevik.  

Hiến pháp

Các cuộc bầu cử vào quốc hội lập hiến được tổ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 1919 và lần đầu tiên phụ nữ được phép bỏ phiếu.[2] Trong số 38 khu vực có người Đức ở chỉ có 25 tham gia và 159 đại biểu được bầu vào 170 ghế với Đảng Dân chủ Xã hội là đảng lớn nhất. Đảng Dân chủ Xã hội đã giành được 72 ghế, Tổ chức Kitô hữu Xã hội 69 và Dân tộc Đức 26. Quốc hội Lập hiến lần đầu tiên họp vào ngày 4 tháng 3 năm 1919 và ngày 15 tháng 3 một chính phủ mới được thành lập, một lần nữa do Karl Renner lãnh đạo. Đảng Dân chủ Xã hội Áo, mặc dù là một trong những đảng theo chủ nghĩa Marxist hàng đầu với chủ nghĩa Austromarxism hiện tại, đã không cố nắm quyền hoặc thiết lập chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các chính trị gia bảo thủ, Công giáo vẫn còn nghi ngờ họ và điều này dẫn tới sự chia rẽ phía cánh tả gây cản trở cho Đệ Nhất Cộng hòa và dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1934.

Nhà lãnh đạo xã hội dân chủ Otto Bauer đã viết: "Đức-Áo không phải là một tổ chức tuân theo các luật lệ về sự tăng trưởng lịch sử, chỉ là phần còn sót lại của đế chế cũ sau khi các quốc gia khác đã tách khỏi nó. những mảnh đất khác nhau". [3]

Nguyện vọng thống nhất với Đức bị cấm

Vào ngày 13 tháng 11 năm 1918, Đức-Áo yêu cầu Đức khởi động đàm phán để thống nhất và ngày 15 tháng 11 đã gửi một điện tín cho Tổng thống Wilson để đề nghị hỗ trợ cho sự thống nhất của Đức và Áo. Điều này được dựa trên quan điểm cho rằng Áo chưa bao giờ là một quốc gia theo nghĩa thực. Trong khi nhà nước Áo đã tồn tại dưới hình thức này hoặc khác trong hơn 700 năm (có thời đến Đế quốc La Mã), thì lực lượng thống nhất duy nhất của nó là nhà Habsburgs. Ngoài việc có người ở Đức, những Đất này không có bản sắc "Áo" chung. Họ là những người nói tiếng Đức ở những vùng đất dưới sự cai trị của Habsburg không tham gia Đế quốc Đức do nước Phổ sáng lập sau khi đế chế Áo thua trong cuộc Chiến tranh Áo Phổ.

Ngày 12 tháng 3 năm 1919, Hội đồng Lập hiến xác nhận lại một tuyên bố trước đó rằng Đức-Áo là một phần cấu thành của nước cộng hòa Đức. Dân chủ Đức và các đảng Dân chủ Xã hội ủng hộ liên minh với Đức, trong khi những người theo chủ nghĩa xã hội Kitô giáo ít ủng hộ.

Vào mùa xuân và mùa hè năm 1919, các cuộc họp đoàn kết giữa các đại diện Đức và Áo tiếp tục. Tất cả những điều này đã thay đổi sau ngày 2 tháng 6 năm 1919 khi dự thảo hiệp ước hòa bình với Áo được trình bày, cho thấy các đồng minh phương Tây đã phản đối bất kỳ sự kết hợp nào giữa Đức và Áo.  nhỏ|Tem Đức Áo trái|nhỏ|Bản đồ các ngôn ngữ trong Đế quốc Áo - Hung năm 1911

Hiệp ước Saint Germain

Sau khi đệ trình một bản phản đối chính thức việc phe Liên Minh thắng trận ngăn cản thống nhất Đức-Áo, ngày 10 tháng 9 năm 1919 Renner đã ký kết Hiệp ước Saint Germain và nó đã được Quốc hội lập hiến thông qua vào ngày 17 tháng 10. Theo quy định của nó, vào ngày 21 tháng 10 quốc gia đổi tên từ "Đức-Áo" thành "Cộng hòa Áo". Nó cũng mất Sudetenland và Đức Bohemia cho Tiệp Khắc, Nam Tyrol cho Ý, và phía nam của vùng Carinthia và Styria cho Nam Tư.  nhỏ|Tem 20Điều 88 của hiệp định, đôi khi được gọi là "nỗ lực tiền Anschluss", đã nói rằng "sự độc lập của Áo là không thể thay đổi được nếu không có sự đồng ý của Hội Quốc Liên. Do đó Áo bảo đảm trong trường hợp không có sự cho phép của hội quốc liên thì sẽ kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng bất cứ phương diện nào làm tổn hại đến tính độc lập của nó, đặc biệt và cho đến khi nó gia nhập hội quốc liên, bằng cách tham gia vào các công việc của một quyền lực khác", trên thực tế ngăn cấm nỗ lực của Áo để thống nhất với Đức. [4]nhỏ|Một đồng tiền Krone, mang tên Đức ÁoNhư vậy, Hiệp ước Versailles, đưa ra các điều khoản về hòa bình cho Đức, đã cấm mọi liên minh giữa Áo và Đức. Với những thay đổi này và việc giải quyết biên giới Áo, kỷ nguyên của Cộng hòa Áo đầu tiên bắt đầu.  

Biên giới

Áo - Đức tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ nói tiếng Đức của cựu quốc gia Habsburg: tổng diện tích 118.311 km vuông (45.680 sq mi) với 10,4 triệu dân. Điều này bao gồm gần như toàn bộ lãnh thổ của Áo ngày nay, cộng với Nam Tyrol và thị trấn Tarvisio, cả hai đều hiện nay ở Ý; miền nam Carinthia và miền nam Styria, hiện nay ở Slovenia, và Sudetenland và Bohemia Đức (sau này trở thành một phần của Sudetenland), ngày nay là một phần của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, trong thực tế, quyền lực của quốc gia chỉ giới hạn ở các tỉnh cạnh sông Danubian và dãy Alpine thuộc vương quốc Habsburg cũ, với một số trường hợp ngoại lệ, hầu hết là Áo ngày nay.  

Ngày 22 tháng 11, Quốc hội đã chính thức tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các khu vực của người Đức ở cùng Cisleithania. Tuy nhiên, phe Đồng minh của Thế chiến thứ nhất đã phản đối một động thái như vậy và Đức-Áo hầu như không có khả năng chống lại các lực lượng Ý, Tiệp Khắc, và Vương quốc Serbs, Croats và Slovenes, đang chiếm đóng một phần lãnh thổ của họ.  

Các quốc gia giành chiến thắng trong chiến tranh đã chiếm nhiều lãnh thổ với đa số người Đức. Người Séc đã phớt lờ các nguyên tắc biên giới giữa các dân tộc và nhấn mạnh vào các biên giới lịch sử của Vương quốc Bohemia, do đó ba triệu người Đức trở thành công dân Tiệp Khắc, dẫn tới cuộc khủng hoảng Sudetenland 20 năm sau đó. Ý đã nhận được Trentino và Nam Tirol như một phần thưởng chiến tranh, trong đó Nam Tyrol gồm đa số người nói tiếng Đức. Nam Tư được trao cho các bộ phận của Carinthia và Styria. Vùng Klagenfurt được giữ lại sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 20 tháng 10 năm 1920, khi 3/5 số cử tri bỏ phiếu vẫn ở lại Áo.  

Các cuộc trưng cầu dân ý ở các tỉnh Tirol và Salzburg cho thấy phần lớn 98 và 99% ủng hộ thống nhất với Đức trong khi Vorarlberg tháng 5 năm 1919 đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, nơi 81% ủng hộ sát nhập Thụy Sĩ.  

Một số dân tộc thiểu số người Đức ở Moravia, bao gồm quần thể Đức ở Brünn (Brno), Iglau (Jihlava) và Olmütz (Olomouc), cũng như khu vực Đức Gottschee ở Carniola cũng đã cố gắng tuyên bố liên minh với Đức-Áo, nhưng thất bại. Các khu vực hiện nay bên ngoài nước Cộng hòa Áo hiện nay thường có các nhóm thiểu số không phải là người Đức và đôi khi đa số người không phải là người Đức và nhanh chóng bị quân đội của các nước tương ứng đánh bại.  

Mặt khác, người Đức sống phía tây Vương quốc Hungary, chiếm đa số trong khu vực được biết đến như là Đức Tây Hungary và họ đã tham gia vào Áo thành công và khu vực này đã trở thành bang Burgenland, ngoại trừ khu vực xung quanh thành phố Ödenburg (Sopron) được dự định là thủ phủ của bang, nhưng sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi, vẫn là một phần của Hungary. Chỉ một phần khác của Burgenland không thuộc Cộng hoà Áo do bị chuyển tới Preßburg (Bratislava) thuộc Tiệp Khắc (nay là thủ đô của Slovakia). 

Các tỉnh

Đức-Áo bao gồm chín tỉnh (Provinzen):

 1. Thượng Áo (Oberösterreich), bao gồm bang Thượng Áo hiện nay của Áo và vùng Rừng Bohemian (Böhmerwaldgau) hiện nay thuộc vùng Nam Bohemian của Cộng hòa Séc.
 2. Hạ Áo (Niederösterreich), bao gồm bang Hạ Áo hiện nay của Áo và vùng Đức Nam Moravia (Deutschsüdmähren), ngày nay được phân chia giữa các vùng của Séc là Nam Bohemia, VysočinaNam Moravia
 3.  Đức Bohemia (Deutschböhmen), là khu vực Tây Bohemia sau này là một phần của Sudetenland từ năm 1938-45, nay là một phần của Cộng hòa Séc. 
 4. Sudetenland, một phần của vùng lịch sử của Moravia và Silesia Áo. Là một phần của Sudetenland sau này. 
 5. Styria (Steiermark), là khu vực lịch sử Styria, bao gồm bang Styria hiện tại của Áo và vùng Hạ Styria hiện nay của Slovenia
 6. Salzburg, tương ứng với bang Salzburg hiện nay của Áo
 7. Carinthia (Kärnten), là khu vực lịch sử Carinthia bao gồm bang Carinthia hiện nay của Áo, vùng Carinthia của Slovenia, một phần vùng Jezersko hiện nay của Slovenia và các vùng Tarvisio, Malborghetto, Valbruna, Pontebba của Ý. 
 8. Đức Tyrol (Deutschtirol), bao gồm phần lớn khu vực lịch sử Tyrol trừ Trentino đông dân Ý sinh sống bị Ý chiếm từ trước, hiện nay tỉnh này được phân chia giữa bang Tyrol của Áo và tỉnh Nam Tyrol của Ý. 
 9. Vorarlberg, hiện nay là bang Vorarlberg của Áo. 

Lãnh thổ kế thừa sau khi giải thể cộng hòa Áo - Đức

Cộng hòa Áo - Đức được thành lập trên cơ sở các vùng nói tiếng Đức thuộc đế quốc Áo Hung, sau khi phe Liên Minh thắng trận quyết định vẽ lại bản đồ châu Âu dựa trên các đường biên giới sắc tộc, tuy nhiên trong bối cảnh nước Đức và đế quốc Áo Hung bại trận, quyền tự quyết của người Đức đã bị tước đoạt và nhiều vùng lãnh thổ gồm đa số dân nói tiếng Đức đã bị các nước lân cận chiếm lấy. Điều này là nguyên nhân cơ bản dẫn tới chiến tranh thế giới thứ hai, khi Đức đòi lại các vùng lãnh thổ có đa số người Đức sinh sống bị mất sau thế chiến I, trong đó có Sudetenland qua hiệp ước Munich năm 1938. Sau thế chiến II, để tránh người Đức một lần nữa đòi lại lãnh thổ, phe Đồng Minh đã tiến hành trục xuất toàn bộ người Đức sống ngoài nước Đức và Áo ở các nước phía Đông về Đức, trừ Nam Tyrol thuộc Ý.

Các lãnh thổ kế thừa bao gồm

 1. Toàn bộ nước Áo.
 2. Sudetenland thuộc Tiệp Khắc
 3. Nam Tyrol thuộc Ý.
 4. Hạ Styria, Carinthia thuộc Slovenia.

Quốc ca

Mặc dù cấm sử dụng thuật ngữ "Đức-Áo", bài hát quốc ca không chính thức của nước cộng hoà này trong khoảng thời gian từ 1920 đến 1929 là "Áo Đức, đất nước tuyệt vời" (Deutschösterreich, du herrliches Land). Những lời của nó được viết bởi Karl-Renner, người ký kết Hiệp ước Saint Germain.  

Xem thêm

Tham khảo

Thể loại:Cựu quốc gia châu Âu Thể loại:Cựu cộng hòa