Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ

Template:Infobox Government agency Cơ quan Thống kê Dân số Hoa Kỳ là một cơ quan Bộ Thương mại Hoa Kỳ với chức năng được định rõ trong Hiến pháp là phải thống kê dân số ít nhất là một lần mỗi thập niên. Việc thống kê dân số đó được sử dụng để xác định số ghế trong Hạ Nghị Viện của các tiểu bang. Cơ quan này cũng nguồn số liệu hàng đầu về dân chúng và nền kinh tế Hoa Kỳ.[1]

Cơ quan Thống kê Dân số được lập điều lệ vào Chương 13 của Luật Hoa Kỳ.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

  1. Sách chỉ dẫn USCB DOC-D1026 QVC; ngày 3 tháng 1 năm 2009

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai Hoa Kỳ Template:Các chủ đề

Thể loại:Thông tin nhân khẩu học của Hoa Kỳ Thể loại:Phục vụ thống kê quốc tế Thể loại:Bộ Thương mại Hoa Kỳ Thể loại:Xã hội Mỹ