Ca dao Việt Nam

Template:Chú thích trong bài Template:Văn học Việt Nam Ca dao (歌謠) là thơ ca dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới dạng những câu hát không theo một điệu nhất định, thường phổ biến theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ, dễ thuộc.

Ca dao là một từ Hán Việt, theo từ nguyên, ca là bài hát có chương khúc, giai điệu; dao là bài hát ngắn, không có giai điệu, chương khúc.

Nội dung

 • Ca dao phản ánh lịch sử: Ca dao lịch sử không phản ánh hiện tượng lịch sử trong quá trình diễn biến của nó, mà chỉ nhắc đến sự kiện lịch sử để nói lên thái độ, quan điểm nhân dân.
 • Phản ánh nếp sống, phong tục, tập quán truyền thống; phản ánh đời sống tình cảm nhân dân; phản ánh đời sống xã hội cũ.
 • Chứa đựng tiếng cười trào phúng

Phân loại

Theo đặc điểm và nội dung

 • Đồng dao: là thơ ca dân gian truyền miệng trẻ em và không có tác giả như . Đồng dao được chia thành hai loại: loại gắn với công việc của trẻ em và loại gắn với trò chơi của trẻ em.
  Chi chi chành chành
  Cái đanh thổi lửa
  Con ngựa đứt cương
  Ba vương ngũ đế
  ...
 • Ca dao lao động: là phần lời cốt lõi của dân ca lao động. Những bài ca lao động tồn tại như là một bộ phận của quá trình lao động.
  Trời mưa trời gió đùng đùng
  Bố con ông Nùng đi gánh phân trâu
  Đem về trồng bí trồng bầu
  Trồng ngô, trồng lúa, trồng rau, trồng cà.
 • Ca dao ru con: hát ru có từ lâu đời và rất phổ biến, lời hát ru phần nhiều là những câu ca dao có sẵn.
  Cái ngủ mày ngủ cho lâu
  Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
 • Ca dao nghi lễ, phong tục: Trong nhiều bài ca tế thần, các yếu tố trữ tình cũng có mặt, cùng với yếu tố hiện thực, chúng biểu hiện sức mạnh của đời sống hiện thực trong các hình thức sinh hoạt tôn giáo trong nhân dân.
  Dập dìu cánh hạc chơi vơi
  Tiễn thuyền Vua Lý đang dời kinh đô
  Khi đi nhớ cậu cùng cô
  Khi về lại nhớ cá rô Tổng Trường
 • Ca dao trào phúng, bông đùa
  Lỗ mũi mười tám gánh lông
  Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
  Đêm nằm thì ngáy o o
  Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
  Đi chợ thì hay ăn quà
  Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
  Trên đầu những rác cùng rơm
  Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.
 • Ca dao trữ tình
Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi?
Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm để chàng sang chơi
 • Ca dao than thân.

"Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai."

" Thân em cúc mọc bờ rào, 

Kẻ qua ngắt nhụy, người vào bẻ bông."

Ca dao biết tên tác giả

Ngoài những bài ca dao cổ không biết tên tác giả, ở Việt Nam còn có những câu thơ lục bát hay và phổ biến:

 • Tháp Mười đẹp nhất bông sen
  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
  Hỡi cô tát nước bên đàng
  Sao cô lại múc trăng vàng đổ đi.

Nghệ thuật

 • Thể thơ: Ca dao sử dụng nhiều thể thơ khác nhau, thể lục bát rất phổ biến trong ca dao; thể song thất lục bát được sử dụng không nhiều; thể vãn thường gồm một câu có 4 hoặc 5 chữ, rất đắc dụng trong đồng dao. Ngoài ra ca dao cũng sử dụng hợp thể là thể thơ gồm từ 4, 5 chữ thường kết hợp với lục bát biến thể.
 • Cấu trúc có các loại sau: Cấu trúc theo lối ngẫu nhiên không có chủ đề nhất định; cấu trúc theo lối đối thoại, và cấu trúc theo lối phô diễn về thiên nhiên.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

Thể loại:Văn học dân gian Việt Nam