Cam Hiếu

Template:Chú thích trong bài Cam Hiếu là một thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Tổ chức

Xã Cam Hiếu được thành lập ngày 19/10/1991 theo quyết định của Chủ tịch HĐBT nay là Thủ tướng chính phủ. Xã bao gồm 10 làng (thôn): Vĩnh An, Thạch Đâu, Bích Giang, Vĩnh Đại, Trương Xá, Định Xá, Mộc Đức, Tân Trúc, Đường 9, Tân Hiếu. Cam Hiếu có diện tích tự nhiên 2584,94 ha. Với dân số 5963 người. Dân cư tập trung chủ yếu ở ven 2 bên bờ Sông Hiếu. Có tuyến Quốc lộ 9A và 9D đi qua. Là cửa ngõ phía Đông của huyện Cam Lộ, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Dân cư sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp chiếm 80% dân số. Cây trồng chủ yếu là Lúa, lạc và một số loại rau màu khác:ngô,khoai...

Vị trí

Template:Danh sách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Trị

Tham khảo

Template:Sơ khai hành chính Việt Nam Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ

Thể loại:Xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ Thể loại:Xã, phường, thị trấn Quảng Trị