Cam Ranh

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam Cam Ranh là một thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Cam Ranh cách Nha Trang (tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa) 45 km về phía Nam, nằm bên Quốc lộ 1A, tọa lạc bên bờ Vịnh Cam Ranh, một vịnh biển tự nhiên được xem là vịnh tự nhiên tốt nhất Đông Nam Á, nơi hội tụ những điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển dịch vụ cảng biển và du lịch[1][2].

Tên gọi

Cam Ranh tiếng Chăm, tiếng J'rai hoặc tiếng Êđê là: Kăm M'ran; Kăm có nghĩa là: Dồn một chỗ, một đống, tập trung lại, hay gọi là bến; M'ran có nghĩa là: tàu, thuyền, đò; nghĩa chung là nơi Tàu, thuyền tập trung hay gọi là bến Tàu, thuyền, sau này phiên âm sang tiếng Việt từ Kăm M'ran đọc thành Cam Ranh (Nghĩa của từ Kăm M'ran gần giống như từ Vũng Tàu vậy).[citation needed]

Lịch sử

Kể từ năm 1653, khi chúa Nguyễn Phúc Tần lập ra dinh Thái Khang với 2 phủ và 5 huyện, qua các đời vua Minh Mạng, Thành Thái, Duy Tân đến Bảo Đại sau này với nhiều cách phân định ranh giới, lập các đơn vị hành chính khác nhau. Cho đến giữa năm 1939, Cam Ranh ngày nay vẫn là một phần đất của huyện Vĩnh Xương (gồm các tổng Thủy Triều, Cam Linh, Thịnh Xương và 6 tổng miền núi) giáp với tỉnh Ninh Thuận.

Giữa năm 1939, với nghị định ngày 8 tháng 6 của Toàn quyền Đông Dương Georges Catroux và chỉ dụ số 17 của Bảo Đại, tách một phần đất của Ninh Thuận và huyện Vĩnh Xương lập một đơn vị hành chính tương đương cấp huyện, trực thuộc tỉnh Khánh Hòa gọi là Nha đại lý hành chính Ba Ngòi, năm 1947 đổi thành quận Cam Lâm.

Từ năm 1965 - 1972, Hoa Kỳ đóng quân ở đây và gọi là Căn cứ không quân Cam Ranh (hay Quân cảng Cam Ranh). Năm 1978, Liên Xô - mà sau này do Nga kế tục - thuê lại căn cứ Cam Ranh với thời hạn đến năm 2004, nhưng đã kết thúc sớm hơn hai năm.

250px|trái|nhỏ|Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ Cam Ranh năm 1971

Tháng 10 năm 1965, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký sắc lệnh số 206 ngày 25 tháng 1, lấy các xã Suối Vĩnh, Suối Hải, Suối Hoà, Cam Phúc, Cam Ranh, Cam Bình, Cam Linh, Cam Lộc của quận Cam Lâm và phần đất đã nhập vào quận Du Long (tỉnh Ninh Thuận) trước đó là các thôn Hoà Diêm, Trại Láng, Ma Dù, Sông Cạn, Mỹ Thạnh thành lập thị xã Cam Ranh (trực thuộc trung ương). Đến ngày 6 tháng 7 năm 1966, Nghị định số 620 BNV/NC/NĐ đổi các xã thuộc thị xã Cam Ranh thành khu phố. Sắc lệnh số 17-SL/NV ngày 20 tháng 2 năm 1968, lấy thêm xã Cam Sơn và một phần xã Cam Phú, Cam Thượng của quận Cam Lâm sáp nhập vào thị xã Cam Ranh. Nghị định số 1048-NĐ/NV ngày 7 tháng 11 năm 1970, chia thị xã Cam Ranh thành hai quận là quận Bắc và quận Nam. Quận Bắc gồm các khu phố: Suối Hòa, Suối Vĩnh, Suối Hải, Suối Cam; quận Nam gồm các khu phố: Cam Phúc, Cam Bình, Cam Ranh, Cam Phú, Cam Lộc, Cam Sơn, Cam Thịnh.

Dưới chính quyền phía Cộng sản (đóng tại Khánh Sơn), để thuận tiện cho sự chỉ đạo từng thời kỳ, địa giới hành chính huyện Ba Ngòi cũng có một số thay đổi. Cuối năm 1949, nhập tổng Hòa Tân vào huyện Ba Ngòi, đầu năm 1951, tách huyện Ba Ngòi thành 2 khu: khu đặc biệt Cam Ranh và huyện Khánh Sơn. Ngày 10 tháng 5 năm 1977, nhập lại thành một huyện lấy tên chung là huyện Cam Ranh[3]. Huyện Cam Ranh ban đầu gồm 18 xã: Ba Cụm, Cam An, Cam Bình, Cam Đức, Cam Hải, Cam Hiệp, Cam Hòa, Cam Lập, Cam Nghĩa, Cam Phúc, Cam Phước, Cam Tân, Cam Thành, Cam Thịnh, Sơn Hiệp, Sơn Tân, Thành Sơn, Trung Hạp.

Ngày 23 tháng 10 năm 1978, thị trấn Ba Ngòi (huyện lị) được thành lập theo Quyết định số 268-CP[4].

Ngày 30 tháng 9 năm 1981, chia xã Cam Thành thành hai xã lấy tên là xã Cam Thành Bắc và xã Cam Thành Nam; chia xã Cam Phúc thành hai xã lấy tên là xã Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam[5].

Đến ngày 27 tháng 6 năm 1985, huyện Cam Ranh lại tách thành 2 huyện: Cam Ranh và Khánh Sơn[6]. Huyện Cam Ranh khi đó gồm có thị trấn Ba Ngòi và 16 xã: Cam An, Cam Bình, Cam Đức, Cam Hải, Cam Hiệp, Cam Hòa, Cam Lập, Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Phước, Cam Tân, Cam Thành Bắc, Cam Thành Nam, Cam Thịnh, Sơn Tân.

Ngày 13 tháng 9 năm 1985, chia xã Cam An thành 2 xã lấy tên là xã Cam An Bắc và xã Cam An Nam; chia xã Cam Phước thành 2 xã lấy tên là xã Cam Phước Đông và xã Cam Phước Tây; chia xã Cam Thịnh thành 2 xã lấy tên là xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây; chia xã Cam Hải thành 2 xã lấy tên là xã Cam Hải Đông và Cam Hải Tây[7].

Ngày 16 tháng 4 năm 1988, chia xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai xã lấy tên là xã Cam Hiệp Nam và xã Cam Hiệp Bắc[8].

Ngày 30 tháng 6 năm 1989, tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh, huyện Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa[9].

Cuối năm 1999, huyện Cam Ranh có 22 đơn vị hành chính gồm thị trấn Ba Ngòi và 21 xã: Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Bình, Cam Đức, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Hòa, Cam Lập, Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Phước Đông, Cam Phước Tây, Cam Tân, Cam Thành Bắc, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Sơn Tân.

Ngày 7 tháng 7 năm 2000, huyện Cam Ranh được nâng lên thành thị xã Cam Ranh, gồm 9 phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Nghĩa, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Thuận và 18 xã: Cam Bình, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Tân, Cam Hòa, Sơn Tân, Cam Hải Tây, Cam Đức, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây, Cam Hải Đông[10]. Trong đó, 6 phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Phú, Cam Thuận được thành lập trên cơ sở giải thể thị trấn Ba Ngòi; 3 phường: Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng 3 xã có tên tương ứng.

Ngày 11 tháng 4 năm 2007, theo nghị định số 65/2007/NĐ-CP của Chính phủ cắt 12 xã: Cam Tân, Cam Hòa, Sơn Tân, Cam Hải Tây, Cam Đức, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Thành Bắc, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Phước Tây, Cam Hải Đông của thị xã Cam Ranh và 2 xã Suối Tân, Suối Cát của huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm[11].

Ngày 17 tháng 9 năm 2009, thị xã Cam Ranh được công nhận là đô thị loại 3 [12]. Ngày 23 tháng 12 năm 2010, thị xã Cam Ranh được chính phủ chính thức công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa [13]

Dự kiến năm 2020, nâng cấp các xã Cam Thành Nam và Cam Thịnh Đông thành phường, phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

Khí hậu

Climate data for Cam Ranh
Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
Record high °C (°F) 31.5
(88.7)
33.0
(91.4)
33.9
(93)
37.1
(98.8)
38.1
(100.6)
37.7
(99.9)
37.4
(99.3)
39.0
(102.2)
37.3
(99.1)
33.4
(92.1)
32.4
(90.3)
32.0
(89.6)
39.0
(102.2)
Average high °C (°F) 28.1
(82.6)
29.4
(84.9)
30.9
(87.6)
32.2
(90)
33.1
(91.6)
33.2
(91.8)
33.1
(91.6)
33.3
(91.9)
31.9
(89.4)
30.1
(86.2)
28.6
(83.5)
27.5
(81.5)
31.0
(87.8)
Daily mean °C (°F) 24.3
(75.7)
24.9
(76.8)
26.4
(79.5)
27.9
(82.2)
28.8
(83.8)
28.9
(84)
28.7
(83.7)
28.6
(83.5)
27.7
(81.9)
26.6
(79.9)
25.7
(78.3)
24.5
(76.1)
26.9
(80.4)
Average low °C (°F) 21.7
(71.1)
22.0
(71.6)
23.1
(73.6)
24.7
(76.5)
25.5
(77.9)
25.6
(78.1)
25.3
(77.5)
25.4
(77.7)
24.6
(76.3)
23.9
(75)
23.3
(73.9)
22.3
(72.1)
24.0
(75.2)
Record low °C (°F) 14.4
(57.9)
16.4
(61.5)
17.1
(62.8)
19.9
(67.8)
21.5
(70.7)
21.1
(70)
21.3
(70.3)
21.0
(69.8)
21.6
(70.9)
19.3
(66.7)
18.7
(65.7)
15.7
(60.3)
14.4
(57.9)
Average precipitation mm (inches) 23
(0.91)
6
(0.24)
32
(1.26)
29
(1.14)
81
(3.19)
62
(2.44)
49
(1.93)
50
(1.97)
152
(5.98)
305
(12.01)
315
(12.4)
140
(5.51)
1.243
(48,94)
Average precipitation days 4.7 2.5 1.9 3.4 8.2 8.0 7.7 8.7 13.7 15.4 14.2 10.8 99.2
Average relative humidity (%) 75.5 76.0 76.3 76.9 76.3 74.4 74.0 74.3 79.7 81.6 79.5 76.3 76.7
Mean monthly sunshine hours 227 238 286 266 255 217 234 224 200 182 167 175 2.672
Source: Vietnam Institute for Building Science and Technology[14]

Hành chính

nhỏ|Đại lộ Hùng Vương, Cam Ranh Các đơn vị hành chính bao gồm 9 phường: Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Lợi, Cam Nghĩa, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Thuận và 6 xã: Cam Bình, Cam Lập, Cam Phước Đông, Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây.

Giao thông

Đường hàng không

200px|phải|nhỏ|Nhà ga sân bay Cam Ranh

Thành phố Cam Ranh có Sân bay quốc tế Cam Ranh đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Cũng là sân bay lớn thứ 4 Việt Nam tính theo số lượng khách thông quan [15]

Đường Sắt

Cam Ranh nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuận lợi cho việc liên kết với các tỉnh còn lại của Việt Nam. Tuy nhiên trên địa bàn thành phố chỉ có một ga nhỏ là ga Ngã Ba, một ga cũ từng bị bỏ hoang trong hơn 20 năm và từ năm 2007 mới được phục dựng lại để đón khách [16]. Các tàu Thống Nhất có đi qua Cam Ranh nhưng không đổ lại ga Ngã Ba đón, trả khách. Hiện tại ga chỉ đón khách của các chuyến tàu SN1-2, SN3-4 chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang. Tương lai ga sẽ được nâng cấp để đón các tàu chạy tuyến Thống Nhất

Đường thủy

nhỏ|trái|250px|Hình vẽ minh họa căn cứ hải quân của Liên Xô tại vịnh vào khoảng đầu thập niên 1980. Trên địa bàn thành phố có hai cảng lớn:

 • Cảng Cam Ranh (tiền thân là Cảng Ba Ngòi), đóng ở phường Cam Linh (khu vực Ba Ngòi trước đây), trực thuộc cảng vụ Nha Trang. Đây là cảng thương mại quốc tế quan trọng nằm trong vịnh Cam Ranh, nơi hội tụ những điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển dịch vụ cảng biển như mực nước sâu, kín gió, diện tích lớn, nằm gần đường hàng hải quốc tế và sân bay Cam Ranh, cách Quốc lộ 1A 1,5 km và tuyến đường sắt Bắc – Nam 3 km nên từ lâu cảng đã là đầu mối giao thông đường biển quan trọng cho khu vực Nam Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.
 • Quân cảng Cam Ranh là một cảng quân sự lớn nằm ở phía Nam, Bán đảo Cam Ranh, nơi đóng trụ sở Bộ chỉ huy vùng D Hải Quân. Đây từng căn cứ phức hợp quan trọng của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam

Đường bộ

Cam Ranh cách Nha Trang khoảng 60 km về phía Nam, cách Phan Rang 40 km về phía Bắc. Cam Ranh còn có hệ thống giao thông đường bộ rất thuận lợi: Quốc lộ 1A đi ngang qua thành phố trên 40 km, tỉnh lộ 9 nối trung tâm thành phố với thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Và đại lộ Nguyễn Tất Thành nối thành phố với sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang. Bến xe Cam Ranh phục vụ hầu hết các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh cho thành phố.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Nha Trang – Phan Thiết đi qua đang được xây dựng.

Kinh tế

Công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực và là động lực cho nền kinh tế phát triển của Cam Ranh. Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đóng tàu, sản xuất xi măng và chế biến nông-thủy sản. Trên địa bàn thành phố có hai khu công nghiệp đa ngành là Nam Cam Ranh và Bắc Cam Ranh. Đi đôi với phát triển ngành công nghiệp là kinh tế thương mại - dịch vụ - du lịch với mức tăng trưởng bình quân 12,1%. Giá trị xuất khẩu của thành phố năm 2008 đạt 30 triệu USD, doanh số bán hàng và thương mại dịch vụ đạt 1.110 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn của thành phố ngày càng chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và giá trị ngành dịch vụ trong nông nghiệp. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại với quy mô khép kín; kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và chế biến.

Danh thắng

- Chùa Từ Vân (còn được gọi là Chùa Ốc). - Lăng Ông, đền bà Cam Xuân (tọa lạc tại phường Cam Phúc Nam,Tp.Cam Ranh). - Các Đảo Bình Ba - Bình Hưng    Từ Cảng Cam Ranh, có thể qua Đảo Bình Ba bằng Cano(khoảng 20 phút), bằng tàu cao tốc(khoảng 45 phút) hoặc bằng tàu gỗ mất khoản một tiếng mười lăm phút, du khách sẽ tới Đảo Bình Ba. Đảo Bình Ba đã trở nên quen thuộc và thu hút nhiều du khách biết đến với các loại Hải sản tươi ngon đặc biệt món Tôm Hùm sống được chế biến thành nhiều món ăn (tôm hùm nướng mọi, nướng phomai, cháo tôm hùm, tôm hùm hấp, tiết canh tôm hùm, rượu tiết tôm hùm) Đảo Bình Ba còn có vị trí độc đáo của nó. Nằm án ngữ nơi cửa biển, Bình Ba như người mẹ hiền hòa chở che sóng gió cho ngư dân vùng đảo này (Bình: Bức Bình Phong, Ba: phong ba bảo tố; Bình Ba: bức bình phong che chắn gió).

Hạ tầng

Hiện nay, thành phố Cam Ranh đã và đang triển khai xây dựng khu đô thị Cam Ranh Golden Bay nằm tại địa bàn phường Cam Nghĩa - Đoạn gần cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Tham khảo

 1. http://original.britannica.com/eb/article-9018748/Cam-Ranh-Bay.  Unknown parameter |nhà xuất bản= ignored (help); Unknown parameter |ngày truy cập= ignored (help); Unknown parameter |tiêu đề= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 2. Template:Chú thích báo
 3. Quyết định 49-CP năm 1977 hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh
 4. Quyết định 268-CP năm 1978 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Cam Ranh và Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh
 5. Quyết định 100-HĐBT phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh
 6. Quyết định 189-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh
 7. Quyết định 230-HĐBT điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn của một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh
 8. Quyết định 64-HĐBT phân vạch địa giới hành chính xã Cam Hiệp của huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh
 9. Nghị quyết về việc phân vạch đại giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên do Quốc hội ban hành
 10. QNghị định 21/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và thành lập các phường thuộc thị xã
 11. Nghị định 65/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
 12. [1][dead link]
 13. http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/NQ65CP.PDF?id=103466
 14. "Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction" (PDF). Vietnam Institute for Building Science and Technology. Archived from the original (PDF) on 22 July 2018. Retrieved 20 July 2018. 
 15. Sân bay Cam Ranh chuẩn bị hoạt động cả ban đêm - Báo Tuổi trẻ, truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2008.
 16. Ga Ngã Ba – Cam Ranh đã hoạt động trở lại

Liên kết ngoài

Template:Địa phương lân cận

Template:TPVN Template:Khánh Hòa

Thể loại:Đô thị Việt Nam loại III