Cao Phong

Template:Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam

Cao Phonghuyện nằm chính giữa tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Địa lý

Huyện Cao Phong là một huyện miền núi, thuộc vùng Tây Bắc (Việt Nam). Phía Đông giáp huyện Kim Bôi, phía Bắc giáp thành phố Hòa Bình, phía Tây Bắc giáp huyện Đà Bắc (ranh giới là hồ Hòa Bình, trên sông Đà), phía TâyTây Nam giáp huyện Tân Lạc, góc phía Đông Nam giáp huyện Lạc Sơn, tất cả đều thuộc tỉnh Hòa Bình.

Hành chính

Cao Phong có huyện lị là thị trấn Cao Phong và 12 xã bao gồm: Bắc Phong, Bình Thanh, Đông Phong, Dũng Phong, Nam Phong, Tân Phong, Tây Phong, Thu Phong, Thung Nai, Xuân Phong, Yên Lập, Yên Thượng.

Lịch sử

Trước kia huyện Cao Phong là một phần ở phía Nam của huyện Kỳ Sơn, sau do mở rộng thị xã Hòa Bình (nay là thành phố), hai phần Bắc và Nam huyện Kỳ Sơn cũ bị tách rời nhau ra, nên phần phía Nam được tách ra thành huyện mới mang tên Cao Phong (lấy tên của thị trấn Cao Phong nơi đặt lỵ sở).

Cao Phong cũng là vùng đất gắn với sự nghiệp giáng thế và cứu dân của Cô Đôi Thượng Ngàn. Những dấu tích hiện nay còn ở đền Thượng Bồng Lai thị trấn Cao Phong.

Giao thông

Đường bộ:

  • quốc lộ 6, chạy gần như theo hướng Bắc Nam cắt ngang huyện, qua thị trấn Cao Phong, nối thành phố Hòa Bình với huyện Tân Lạc.
  • quốc lộ nối đường 6 với đường 21A, bắt đầu tại ngã ba đường 6 gần dốc Cun chạy sang phía Đông đi Kim Bôi.

Đường thủy: đường thủy trên hồ Hòa Bình và sông Đà.

Chú thích

Template:Các huyện thị Hòa Bình

Template:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cao Phong Template:Sơ khai Hành chính Việt Nam

Thể loại:Huyện Hòa Bình