Cao nguyên Mơ Nông

Template:Chú thích trong bài Cao nguyên Mơ Nông là một trong những cao nguyên ở khu vực Tây Nguyên. Bao trùm diện tích tỉnh Đắk Nông và một phần lấn sang Campuchia.

Đặc điểm

Cao nguyên có độ cao trung bình là 800 m, điểm cao nhất là đỉnh núi Nam Decbri ở độ cao 1.580 m.

Vị trí

Phía nam là cao nguyên Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng với giới hạn là đoạn sông Đồng Naisông Đắk Dung chảy qua hai cao nguyên theo hướng đông-tây. Phía đông là cao nguyên Lâm Viên, phía bắc là tỉnh Đắk Lắk và Campuchia.

Hình ảnh

Tham khảo

  • Atlat địa lý Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, 2009

Template:Sơ khai Đắk Nông

M Thể loại:Đắk Nông