Carl Ludwig Blume

Template:Thông tin nhà khoa học Carl Ludwig Blume (29 tháng 6 năm 17893 tháng 2 năm 1862) là một nhà thực vật học người Hà Lan gốc Đức.

Cuộc đời

Ông sinh ra tại Braunschweig, Hạ Saxony thuộc Đức, nhưng dành phần lớn cuộc đời mình để làm việc tại Hà Lan, tại đó ông là giám đốc của Rijksherbarium (vườn thực vật quốc gia Hà Lan) tại Leiden. Tên của ông đôi khi được viết là Karel Lodewijk Blume theo tiếng Hà Lan, nhưng tên gọi bằng tiếng Đức được sử dụng rộng rãi nhất trong các tài liệu về thực vật.

Ông là người đã thực hiện các nghiên cứu rộng lớn nhất về quần thực vật miền nam châu Á, cụ thể là tại đảo Java, khi đó là thuộc địa của Hà Lan. Từ năm 1823 tới năm 1826 Blume là giám đốc thứ hai của Vườn thực vật Bogor tại Bogor (Buitenzorg) ở Java.

Tạp chí thực vật Blumea được đặt theo tên của ông.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Template:Sisterlinks

Template:Sơ khai nhà khoa học Template:Thời gian sống

Blume, Carl Ludwig Blume, Carl Ludwig Blume, Carl Ludwig Blume, Carl Ludwig Thể loại:Nhà dương xỉ học Thể loại:Nhà thực vật học Đức Thể loại:Nhà thực vật học với tên viết tắt Thể loại:Sinh 1789 Thể loại:Mất 1862 Thể loại:Nhà nấm học Đức