Cent (tiền tệ)

Revision as of 14:46, 26 January 2015 by Tuanminh01 (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của 116.107.28.190 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Qbot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

phải|nhỏ|150px|Đồng 1 cent Mỹ. Trong nhiều loại tiền tệ quốc gia, cent là một đơn vị tiền tệ mà bằng 1/100 của các đơn vị tiền tệ cơ bản. Từ cent cũng đề cập đến tiền xu có giá trị như một xu.

Hoa KỳCanada, 1 ¢ thường được gọi là tiền xu của các biệt hiệu penny, alluding với người Anh và các đơn vị tiền xu của tên đó.[1][2] Trong Ai-len các 1C đôi khi tiền xu được biết đến như một penny trong tài liệu tham khảo cho penny Tiếng Ai-len đã được thay thế bởi Euro (tiền tệ) trong năm 2002.

Tham khảo

  1. US Currency, USConsulate
  2. Consumer Information, Currency Features, Federal Reserve Bank of Atlanta

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai kinh tế học

Thể loại:Tiền tệ Thể loại:Ký hiệu tiền tệ