Châtenay-Malabry

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Châtenay-Malabry là một trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chính Île-de-France của nước Pháp, có dân số là 30.919 người (thời điểm 1999).

Thông tin nhân khẩu

Template:Bảng phát triển dân số

Các thành phố kết nghĩa

Những người con của thành phố

Template:Các xã trong vùng đô thị Paris

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Xã của Hauts-de-Seine


Template:HautsSeine-stub