Chương trình Thần Châu

nhỏ|phải|upright|Thần Châu 6 được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Chương trình Thần Châu (Template:Zh-cp) là chương trình không gian có người điều khiển của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nó chở công dân CHNDTH đầu tiên vào quỹ đạo ngày 15 tháng 10 năm 2003.[citation needed]

Chương trình này bắt đầu từ năm 1992 dưới tên Dự án 921-1. Chương trình không gian chở người quốc gia Trung Quốc được gọi Dự án 921; mục tiêu chính đầu tiên được gọi Dự án 921-1. Chương trình này kế hoạch phóng lên với người lái vào tháng 10 năm 1999, trước thế kỷ mới.[citation needed].

Tàu vũ trụ Thần Châu thì được thực hiện dựa trên thiết kế và cấu tạo của tàu vũ trụ Soyuz của Nga[1]. Bốn phi vụ đầu tiên không có người lái và xảy ra vào các năm 1999, 2001, và 2002. Sau các phi vụ này có một chuyến bay chở người ngày năm 2003. Nó sử dụng tên lửa Trường Chinh 2F, được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Trung tâm chỉ huy của phi vụ là Trung tâm kiểm soát không gian vũ trụ Bắc Kinh.[citation needed]

Tên của chương trình này bắt nguồn từ một tên gọi Trung Quốc đồng âm (Template:Zh-cp), có nghĩa "đất nước thần thánh".[citation needed]

Các phi vụ đã thực hiện

Template:Sơ khai nhân vật Trung Quốc Template:Thể loại Commons

Tham khảo

Thể loại:Chương trình vũ trụ Thể loại:Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa