Chất khí

Template:1000 bài cơ bản Template:Đổi hướng đến đây

nhỏ|phải|Các vật chất ở dạng khí (nguyên tử, phân tử, ion) chuyển động tự do|478x478px nhỏ|phải|Thiết bị chứa khí thiên nhiên|384x384px

Các chất khí là tập hợp các nguyên tử hay phân tử hay các hạt nói chung trong đó các hạt có thể tự do chuyển động trong không gian. Lực tương tác giữa các hạt rất yếu, và các hạt chủ yếu tương tác với nhau qua va chạm ngẫu nhiên, hoặc với thành chứa. Các hạt chuyển động với tốc độ và hướng ngẫu nhiên, và các vận tốc của các hạt chỉ thay đổi đáng kể thông qua các va chạm ngẫu nhiên với nhau hoặc với thành vật chứa.

Mặc dù chuyển động của các hạt trong chất khí là ngẫu nhiên, vận tốc của chúng có thể được mô tả theo thống kê bằng các phân bố như phân bố Maxwell-Boltzmann, phân bố Fermi hay phân bố Bose. Các phân bố này cho thấy sự phụ thuộc của dải biến đổi của vận tốc, cũng như vận tốc trung bình, vào nhiệt độ. Nhiệt độ càng cao thì vận tốc trung bình của các hạt

Xem thêm

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

  • John D. Anderson. Modern Compressible Flow: Third Edition New York, NY: McGraw-Hill, 2004. ISBN 0-07-124136-1
  • Philip Hill and Carl Peterson. Mechanics and Thermodynamics of Propulsion: Second Edition Addison-Wesley, 1992. ISBN 0-201-14659-2
  • John D. Anderson. Fundamentals of Aerodynamics: Fourth Edition New York, NY: McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-0-07-295046-5 ISBN 0-07-295046-3
  • National Aeronautics and Space Administration (NASA). Animated Gas Lab. Truy cập February, 2008.
  • Georgia State University. HyperPhysics. Truy cập February, 2008.
  • Antony Lewis WordWeb. Truy cập February, 2008.
  • Northwestern Michigan College The Gaseous State. Truy cập February, 2008.

Template:Trạng thái vật chất Template:Sơ khai cơ bản

* Thể loại:Trạng thái vật chất Thể loại:Khoa học khí quyển Thể loại:Khái niệm vật lý Thể loại:Động lực học chất lưu