Chủ tịch (Chức danh công ty)

Chủ tịch (chữ Hán: 主席) là người đứng đầu một tổ chức như ủy ban, công ty, hay nghị viện. Người giữ chức chủ tịch thường được các thành viên của nhóm đó bầu, và có nhiệm vụ chỉ đạo nhóm đó trong các cuộc họp một cách kỷ luật.

Template:Vị trí trong công ty

Tham khảo

Thể loại:Chính trị Thể loại:Chức vụ quản trị Thể loại:Quản trị doanh nghiệp


Template:Substub