Chaville

Template:Bảng thông tin thành phố Pháp

Chaville là một trong vùng hành chính Île-de-France, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine. Tọa độ địa lý của xã là 48° 48' vĩ độ bắc, 02° 12' kinh độ đông. Xã có diện tích 3,55 km², dân số vào thời điểm 1999 Zählung là 17.966 người; mật độ dân số là 5.061 người/km².

Thông tin nhân khẩu

Template:Bảng phát triển dân số

Các thành phố kết nghĩa

Tham khảo

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Xã của Hauts-de-Seine


Template:HautsSeine-stub