Đạo quân Viễn chinh Trung Quốc

(Redirected from Chi Na phái khiển quân)

Phái khiển quân Chi Na (Template:Ja-jrhv, tên thường gọi là Vinh quân đoàn) là một trong các tổng quân của Lục quân Đế quốc Nhật Bản, được thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 1939 để chiến đấu tại Trung Quốc đại lục.

Lịch sử

Tháng 12 năm 1937, phương diện quân Bắc Trung Quốc được thành lập sau sự kiện Lư Câu Kiều. Tiếp đó, Viễn chinh Thượng Hải quân được thành lập sau sự kiện Thượng Hải thứ hai. Tháng 10 năm 1937, quân đoàn 10 được gửi đến Thượng Hải tăng viện cho phái khiển quân Thượng Hải. Hai đơn vị này nhập lại thành phương diện quân Trung Chi Na. Đến tháng 2 năm 1938, sau khi chiếm được Nam Kinh, phương diện quân này được nâng cấp thành phái khiển quân Trung Chi Na. Đến tháng 9 năm 1939, Bộ Tư lệnh Tối cao Lục quân quyết định gộp phương diện quân Bắc Chi Na với phái khiển quân Trung Chi Na thành phái khiển quân Chi Na, cấp tổng quân.

Danh sách chỉ huy

Chỉ huy trưởng

Tên Hình Từ Đến
1 Đại tướng Nishio Toshizo 50px 22 Tháng 9, 1939 1 Tháng 3, 1941
2 Nguyên soái Hata Shunroku 50px 1 Tháng 3, 1941 23 Tháng 11, 1944
3 Đại tướng Okamura Yasuji 50px 23 Tháng 11, 1944 9 Tháng 9, 1945

Tham mưu trưởng

Tên Từ Đến
1 Đại tướng Itagaki Seishiro 4 Tháng 9, 1939 7 Tháng 7, 1941
2 Đại tướng Ushiroku Jun 17 Tháng 7, 1941 17 Tháng 8, 1942
3 Đại tướng Kawabe Masakazu 17 Tháng 8, 1942 18 Tháng 3, 1943
4 Trung tướng Matsui Takuro 18 Tháng 3, 1943 1 Tháng 2, 1945
5 Trung tướng Asasaburo Kobayashi 1 Tháng 2, 1945 Tháng 9, 1945

Biên chế

 • Phương diện quân Bắc Trung Quốc
 • Phương diện quân 6
  • Tập đoàn quân số 11
  • Tập đoàn quân số 20
  • Sư đoàn 132
  • 4 lữ đoàn hỗn hợp độc lập và 3 lữ đoàn bộ binh độc lập
 • Tập đoàn quân số 13
 • Tập đoàn quân số 6
 • Tập đoàn quân số 23
 • 6 sư đoàn bộ binh độc lập
 • 1 Tập đoàn quân không quân

Tham khảo

Xem thêm

Template:Lục quân Đế quốc Nhật Bản

Thể loại:Tổng quân của Lục quân Đế quốc Nhật Bản