Open main menu

Là gì Wiki β

Chi Sụ

Chi Sụ
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiospermae
(unranked): Magnoliids
Order: Laurales
Family: Lauraceae
Genus: Alseodaphne
Nees, 1831
Các loài

Xem văn bản

Synonyms

Stemmatodaphne Gamble, 1910

Chi Sụ hay chi Du đơn hoặc chi Vàng trắng (danh pháp khoa học: Alseodaphne) là một chi thực vật hạt kín thuộc họ Lauraceae.

Các loài

Chi này chứa khoảng 56 loài.

Tham khảo