Chrysophyceae

Revision as of 03:35, 16 March 2015 by ThitxongkhoiAWB (talk) (Chú thích: clean up, replaced: {{sơ khai thực vật}} → {{Plantae-stub}} using AWB)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Chrysophyceae
Mikrofoto.de-Dinobryon divergens.jpg
Dinobryon divergens
Scientific classification
Domain: Eukarya
Kingdom: Chromalveolata
Phylum: Heterokontophyta
Class: Chrysophyceae
Pascher, 1914[1]
các bộ[2]

Chromulinales
Chrysosphaerales
Hibberdiales
Hydrurales
Phaeothamniales

Synonyms
  • Chrysomonadales Engler 1903[3]
  • Chrysomonadea Saville-Kent 1881[4]
  • Chrysomonadina Stein 1878 emend. Klebs 1892[4]

Chrysophyceae, thường được gọi là chrysophytes, chrysomonads, tảo nâu vàng hoặc tảo vàng là một nhóm tảo lớn, được tìm thấy chủ yếu ở nước ngọt. Tảo vàng cũng thường được dùng để chỉ một loài duy nhất, Prymnesium parvum, mà nguyên nhân giết chết cá. Chrysophyceae không nên nhầm lẫn với Chrysophyta, mà là một đơn vị phân loại rõ ràng hơn. Mặc dù "chrysophytes" là hình thức Anh hóa của "Chrysophyta", nó thường dùng để chỉ Chrysophyceae.

Chú thích

Thể loại:Heterokonta


Template:Plantae-stub