Chuột

Chuột trong tiếng Việt có thể là:

Động vật
  • Rodentia: bộ gặm nhấm, bộ chuột.
  • Mus: chi chuột nhắt.
Thực vật
Sức khỏe
  • Chuột rút: là cảm giác đau ở cơ thể gây ra bởi sự co rút cơ.
  • Cơ bắp ở cánh tay của con người
Điện tử
Điện ảnh
  • Chuột Mickey: nhân vật phim hoạt hình.
  • Chuột (phim): một bộ phim truyền hình ra đời năm 2001 do Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản và đạo diễn.

Template:Định hướng