Chu Cương

Template:Thông tin nhân vật hoàng gia Chu Cương (朱棡; 18 tháng 12, 1358 - 30 tháng 3, 1398), còn gọi là Tấn Cung vương (晋恭王), là hoàng tử thứ ba của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra triều Minh. Mẹ là Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Mã thị.

Cuộc đời

Dã sử cho rằng Chu Cương chỉ là con nuôi của Mã Hoàng hậu, mẹ ruột của ông là Lý Thục phi (李淑妃), một phi tần của Thái Tổ nhưng bị giết. Tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết kể lại, chưa ai chứng minh được chuyện này.

Sau khi thống nhất Trung Hoa, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Thái Tổ, lập ra nhà Minh vào năm 1368. Vào tháng 5 - 1370, Chu Cương được vua cha phong làm Tấn vương (秦王). Ông theo lệnh cha lấy con gái của Vĩnh Bình hầu Tạ Thành (永平侯.謝成; ? - 1394) làm vương phi.

Vào tháng 4 - 1378, Chu Cương được Thái Tổ ban cho đất Thái Nguyên để lập thái ấp, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây cùng 3 đạo quân và một số quan lại như các hoàng tử khác. Ông rất mê nghệ thuật, đặc biệt là thư pháp. Trong phủ của Chu Cương có cả một bộ sưu tập tranh vẽ thư pháp. Ngoài ra ông còn cho xây nhiều đền chùa thờ Phật trên đất của mình.

Vào khoảng những năm 1380 - 1390, Chu Cương cùng với những người anh em khác đưa quân đội đi trấn giữ và dẹp loạn ở vùng biên giới phía bắc. Tấn vương Chu Cương ngã bệnh nặng rồi qua đời trước Thái Tổ 3 tháng, được ban thuỵ là Cung (恭), táng tại đỉnh núi Đà Sơn, Sơn Tây.

Gia thất

Thê thiếp

 • Tấn Cung Vương phi Tạ thị (晋恭王妃谢氏; ? - 1420), con gái của Vĩnh Bình hầu Tạ Thành (謝成), mất năm Vĩnh Lạc thứ 18

Hậu duệ

Con trai

 1. Chu Tế Hy (朱济熺; 19 tháng 5, 1375 - 1435), mẹ là Tạ thị, bất mãn việc cướp ngôi của Minh Thành Tổ nên bị tống ngục và phế vị, con cái của ông sau này được thế tập tước Tấn vương, thuỵ là Tấn Định vương (晋定王)
 2. Chu Tế Diệp (朱濟燁; 4 tháng 11, 1379 - 8 tháng 12, 1407), Cao Bình Hoài Giản vương (高平懷簡王), không có thừa tự nên mất tước
 3. Chu Tế Hoàng (朱濟熿; 14 tháng 9, 1381 - sau 1426), Bình Dương vương (平陽王), mẹ là Tạ thị, thế tập tước Tấn vương thay cho Chu Tế Hy nhưng sau bị lấy lại, vợ là Lý thị, có năm con trai
 4. Chu Tế Huyễn (朱濟炫; 4 tháng 2, 1385 - 8 tháng 1, 1430), Khánh Thành Trang Huệ vương (慶成莊惠王), có thuyết cho rằng ông có rất nhiều thiếp và có hơn 100 đứa con, tuy nhiên chưa ai chứng minh được điều này
 5. Chu Tế Hoán (朱濟煥; 29 tháng 6, 1387 - 1450), Ninh Hóa Ý Giản vương (寧化懿簡王), vợ là Tôn thị
 6. Chu Tế Lãng (朱濟烺; 14 tháng 4, 1388 - 1443), Vĩnh Hòa Chiêu Định vương (永和昭定王)
 7. Chu Tế Hác (朱濟熇; 12 tháng 8, 1394 - 1458), Quảng Xương Điệu Bình vương (廣昌悼平王), vợ là Chánh phi Dương thị (1394 - 1458) và Thứ phi Lưu thị

Con gái

 1. Thọ Dương Quận chúa (寿阳郡主)
 2. Nhị nữ
 3. Dung Thành Quận chúa (容城郡主)

Tham khảo

Thể loại:Hoàng tử nhà Minh Thể loại:Hoàng tộc Trung Quốc Thể loại:Sinh 1358 Thể loại:Mất năm 1398