Chu Thế Trân

Template:Thông tin nhân vật hoàng gia

Chu Thế Trân tên gốc là Chu Ngũ Tứ[1] (1281 - 1344), là cha của vị hoàng đế sáng lập nhà Minh Chu Nguyên Chương. Quê ở Cú Dung (nay là Cú Dung, Giang Tô), cha ông chuyển đến Tứ Châu (nay là Hu Dị, Giang Tô). Sau này ông chuyển đến Hào Châu (này là Phượng Dương, An Huy).[2]

Vợ ông là Trần thị. Họ có bốn người con trai và 2 người con gái.

Năm Chí Chính thứ tư (1344), hạn hán ở Hoài Bắc, ông cùng vợ và con trai cả qua đời.

Năm 1363, Hàn Lâm Nhi truy phong ông là Khai phủ Nghi đồng tam ti, Trung thư hữu thừa tướng, Thái úy, Ngô quốc công.[3]

Năm 1368, Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh truy tôn ông là hoàng đế, miếu hiệu là Nhân Tổ,[4] thụy hiệu là Thuần hoàng đế. Lăng mộ ở Phượng Dương thuộc Minh hoàng lăng.

Tham khảo

  1. Chu chi thế đức bi ký
  2. Minh thực lục卷一》:“宋季时,熙祖始徙家渡淮居泗州,父仁祖讳世珍,元世又徙居钟离之东乡,勤俭忠厚,人称长者。母太后陈氏生四子,上其季也。”
  3. 《弇山堂别集》卷六·三祖爵封
  4. 明史·太祖本纪》:追尊高祖考曰玄皇帝,庙号德祖,曾祖考曰恒皇帝,庙号懿祖;祖考曰裕皇帝,庙号熙祖,皇考曰淳皇帝,庙号仁祖,妣皆皇后。

Template:Sơ khai

Thể loại:Sinh 1281 Thể loại:Mất năm 1344 Thể loại:Người nhà Nguyên