Chung Sơn

Chung Sơn có thể là:

Địa danh

  • Huyện Chung Sơn, tỉnh Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Quận Chung Sơn, tỉnh Quý Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
  • Tên khác của núi Tử Kim tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Nhân danh

Xem thêm

Template:Trang định hướng