Dòng Phan Sinh

Tu sĩ Phan Sinh là những tu sĩ Công giáo Rôma thuộc các dòng tu do Thánh Phanxicô thành Assisi sáng lập. Dòng tu nổi bật nhất trong nhóm Phan Sinh là Dòng Anh Em Hèn Mọn, thường được gọi đơn giản là "tu sĩ Phan Sinh" hoặc "tu sĩ Phanxicô".

Tên gọi

Tên tiếng Latinh chính thức của Dòng Anh Em Hèn MọnOrdo Fratrum Minorum và những nam tu sĩ của họ gọi là Fraticelli, có nghĩa là "anh em hèn mọn". Hiện nay, các nam tu sĩ Anh Em Hèn Mọn chia thành ba nhánh riêng biệt: Anh Em Hèn Mọn (OFM), Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFM Conv)Anh Em Hèn Mọn Capuchin (OFM Cap). Tất cả thường được gọi không chính thức là "Dòng Nhất".

"Dòng Nhì" dành cho những nữ tu sĩ, mà phong trào phổ biến nhất được gọi là Dòng Chị Em Thanh Bần (Order of Saint Clare - OSC).

"Dòng Ba" hoặc "Dòng Ba Thống Hối" có hàng chục hàng ngàn thành viên bao gồm cả nam và nữ sống trong các cộng đoàn tu trì (tại viện) hoặc những người có cuộc sống bình thường trong xã hội nhưng theo lý tưởng của phong trào (tại thế).

Tham khảo

Template:Sơ khai Công giáo

Thể loại:Dòng tu và hội đoàn Công giáo Rôma Thể loại:Khởi đầu năm 1209 Thể loại:Dòng Phan Sinh Thể loại:Lịch sử Giáo hội Công giáo Rôma