Dặm vuông Anh

Revision as of 15:27, 19 January 2017 by Hugopako (talk) (Đã lùi lại sửa đổi của Nam2112004 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Dặm vuông Anh (hay dậm vuông Anh; tiếng Anh: square mile), còn gọi tắt là dặm vuông, là đơn vị đo diện tích bằng diện tích một hình vuông có bề dài là 1 dặm Anh cho mỗi cạnh. Nó không thuộc hệ đo lường SI. Đơn vị SI về diện tích là mét vuông.

Viết tắt

Không có một chấp nhận phổ thông để viết tắt cho "dặm vuông" nhưng người ta thường sử dụng:

  • sq mile
  • sq mi
  • sq m (nhưng cách này có thể lẫn lộn với "mét vuông")
  • mile²
  • mi²
  • sq km

Chuyển đổi

Một dặm vuông bằng:

Theo Hệ thống Khảo sát Đất công của nước MỹHệ thống Khảo sát Đất Lãnh địa của Canada, một tiết diện chuẩn bằng một dặm vuông.

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Đơn vị đo diện tích Thể loại:Hệ đo lường Anh Thể loại:Hệ đo lường Mỹ