Dịch vụ

Template:Văn phongTemplate:Mở rộng Dịch vụ trong quốc tế , được hiểu là những thứ tương tự như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên đa số là những sản phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa-dịch vụ.

Đặc tính

 • Tính đồng thời (Simultaneity)
sản xuấttiêu dùng dịch vụ xảy ra đồng thời: người được cắt tóc phải chờ cho người thợ cắt tóc cắt cho mình
 • Tính không thể tách rời (Inseparability)
sản xuấttiêu dùng dịch vụ không thể tách rời: thợ sửa xe không thể sửa xe khi không có ai kêu người đó sửa
 • Tính không đồng nhất (Variability)
không có chất lượng đồng nhất: hai người ca sĩ sẽ giải trí cho người nghe bằng hai cách khác nhau
 • Tính vô hình (Intangibility)
không có hình hài rõ rệt. Không thể thấy trước khi tiêu dùng: trò chơi điện tử là một thứ vô hình, không có thật
 • Không lưu trữ được (Perishability)
không lập kho để lưu trữ như hàng hóa được: không thể lưu trữ cảm giác được xem một buổi diễn trực tiếp được

Các ngành dịch vụ

 • Dịch vụ tiêu dùng:Thương nghiệp,dịch vụ sửa chữa,khách sạn nhà hàng,dịch vụ cá nhân và cộng đồng
 • Dịch vụ sản xuất:Giao thông vận tải,bưu chính viễn thông,tài chính,tín dụng,kinh doanh tài sản,tư vấn
 • Dịch vụ cộng đồng:Khoa học công nghệ,giáo dục,y tế văn hóa,thể thao,quản lí nhà nước,đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc

Vai trò

 • Cung cấp nguyên liệu vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho ngành kinh tế
 • Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước
 • Tạo ra nhiều việc làm, đem nguồn thu nhập lớn cho kinh tế

Xem thêm

Tham khảo

Template:Sơ khai kinh tế

Thể loại:Thuật ngữ kinh tế học Thể loại:Kinh doanh * Thể loại:Hàng hóa Thể loại:Tiếp thị Thể loại:Quản lý chuỗi cung ứng