DMOZ

Open Directory Project
Type of site
Web directory
Owner Netscape (AOL)
Created by Netscape
Website dmoz.org
Commercial Không
Registration Tùy chọn
Launched ngày 5 tháng 6 năm 1998
Content license
Open Directory License

thumb|alt= Dự án thư mục mở (Open Directory Project,ODP), còn được biết tới với tên Dmoz (viết tắt của directory.mozilla.org, - tên miền gốc của dự án), là một dự án thư mục website đa ngôn ngữ mở. Dự án này vốn là của Netscape nhưng lại được điều hành và hoạt động bởi cộng đồng các tình nguyện viên làm nhiệm vụ biên tập nội dung.

Dmoz sử dụng việc một hệ thống phân cấp thư mục để liệt kê các website. Các website có chủ đề tương tự nhau có thể được liệt kê vào các thư mục mà có thể chứa các thư mục nhỏ hơn.

Xem thêm

Ghi chú

Liên kết ngoài

Template:Thể loại Commons

Template:Netscape Template:Time Warner

Thể loại:Danh bạ web Thể loại:Các ứng dụng Internet thành lập năm 1998 Thể loại:Công ty con của Time Warner Thể loại:Mozilla Thể loại:Website tiếng Gael Scotland Thể loại:Dự án nội dung mở Thể loại:Netscape Thể loại:AOL