DNA polymerase

ADN polymeraza
DNA polymerase.png
Cấu trúc không gian xoắn-cuộn-xoắn của enzim DNA polymerase beta ở người (dựa trên file PDB 7ICG)
Identifiers
EC number 2.7.7.7
CAS number 9012-90-2
Databases
IntEnz IntEnz view
BRENDA BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB structures RCSB PDB PDBe PDBsum
Gene Ontology AmiGO / QuickGO

Các enzim ADN pôlymêraza (DNA polymerases) tạo ra các phân tử ADN bằng cách lắp ráp các nucleotide, đơn phân của ADN. Các enzim này rất cần thiết để tái bản DNA và thường làm việc theo hai nhóm cùng lúc để tạo ra hai phân tử ADN "con" giống hệt nhau từ một phân tử ADN "mẹ" ban đầu. Trong quá trình này, ADN polymeraza “đọc” từng sợi khuôn của ADN mẹ hiện có để tạo hai mạch mới, khớp theo nguyên tắc bổ sung với từng mạch khuôn.[1][2][3][4][5][6]

Enzim này xúc tác phản ứng hóa học sau

deoxynucleoside triphotphat + ADNn <math>\rightleftharpoons</math> điphotphat + ADNn+1

Xúc tác mở rộng DNA-template-đạo của 3'- cuối của một sợi DNA của một nucleotide tại một thời điểm.

Mỗi khi một tế bào phân chia , DNA polymerase là cần thiết để giúp nhân DNA của tế bào, do đó, một bản sao của phân tử ADN ban đầu có thể được thông qua với mỗi tế bào con. Bằng cách này, thông tin di truyền được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trước khi nhân đôi, phân tử DNA mẹ bắt buộc phải tháo xoắn nhờ tôpôizômêraza và tách hai mạch khuôn nhờ hêlicaza.

Lịch sử

Năm 1956, Arthur Kornberg và đồng nghiệp khám phá ra enzyme DNA polymerase I, còn gọi là Pol I, trong vi khuẩn Escherichia coli. Họ miêu tả quá trình nhân đôi DNA bằng DNA polymerase sao chép các trình tự base của khuôn DNA. Sau đó, năm 1959, Kornberg được trao Giải Nobel Sinh lý học và Y khoa nhờ công trình này.[7] DNA polymerase II cũng được Kornberg và Malcolm E. Gefter khám phá vào năm 1970 trong nghiên cứu của họ nhằm lý giải sâu hơn về Pol I trong quá trình nhân đôi DNA ở E. coli.[8]

Tham khảo

  1. Bollum, F.J. (1960). "Calf thymus polymerase". J. Biol. Chem. 235: 2399–2403. PMID 13802334. 
  2. Falaschi, A. and Kornberg, A. (1966). "Biochemical studies of bacterial sporulation. II. Deoxy-ribonucleic acid polymerase in spores of Bacillus subtilis". J. Biol. Chem. 241: 1478–1482. PMID 4957767. 
  3. Lehman, I.R., Bessman, M.J., Simms, E.S. and Kornberg, A. (1958). "Enzymatic synthesis of deoxyribonucleic acid. I. Preparation of substrates and partial purification of an enzyme from Escherichia coli". J. Biol. Chem. 233: 163–170. PMID 13563462. 
  4. Richardson, C.C., Schildkraut, C.L., Aposhian, H.V. and Kornberg, A. (1964). "Enzymatic synthesis of deoxyribonucleic acid. XIV. Further purification and properties of deoxyribonucleic acid polymerase of Escherichia coli". J. Biol. Chem. 239: 222–232. PMID 14114848. 
  5. Schachman, H.K., Adler, J., Radding, C.M., Lehman, I.R. and Kornberg, A. (1960). "Enzymatic synthesis of deoxyribonucleic acid. VII. Synthesis of a polymer of deoxyadenylate and deoxythymidylate". J. Biol. Chem. 235: 3242–3249. PMID 13747134. 
  6. Zimmerman, B.K. (1966). "Purification and properties of deoxyribonucleic acid polymerase from Micrococcus lysodeikticus". J. Biol. Chem. 241: 2035–2041. PMID 5946628. 
  7. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1959". Nobel Foundation. Retrieved December 1, 2012. 
  8. Tessman I, Kennedy MA (February 1994). "DNA polymerase II of Escherichia coli in the bypass of abasic sites in vivo". Genetics. 136 (2): 439–48. PMC 1205799Freely accessible. PMID 7908652. 

Đọc thêm

  • Burgers PM, Koonin EV, Bruford E, Blanco L, Burtis KC, Christman MF, Copeland WC, Friedberg EC, Hanaoka F, Hinkle DC, Lawrence CW, Nakanishi M, Ohmori H, Prakash L, Prakash S, Reynaud CA, Sugino A, Todo T, Wang Z, Weill JC, Woodgate R (November 2001). "Eukaryotic DNA polymerases: proposal for a revised nomenclature". J. Biol. Chem. 276 (47): 43487–90. doi:10.1074/jbc.R100056200. PMID 11579108. 

Liên kết ngoài

Template:DNA replication Template:Kinases Template:Enzymes

Thể loại:EC 2.7.7 Thể loại:DNA Thể loại:Enzyme Thể loại:Quá trình nhân đôi DNA