Danh pháp hai phần

Template:Chú thích trong bàiTrong sinh học, danh pháp hai phần hay danh pháp lưỡng nôm là quy ước chung trong việc viết tên khoa học của một loài (thường là tiếng Latin). Trong đó, tên loài được viết, in nghiêng, gồm 2 phần: phần thứ nhất là tên chi được viết hoa chữ cái đầu, phần thứ hai chỉ một đặc điểm nổi bật của loài. Ví dụ loài người có tên khoa học Homo sapiens, thuộc chi Homo; loài hổ có tên khoa học là Panthera tigris, thuộc chi Panthera.

Quy tắc viết tắt

Trong một văn bản khoa học, khi mà tên khoa học của một loài được nhắc lại nhiều lần hoặc đề cập đến nhiều loài thuộc cùng một chi, thì người ta có thể sử dụng dạng viết tắt của danh pháp hai phần. Khi viết tắt tên khoa học, phần tên chi chỉ cần sử dụng chữ cái đầu tiên, viết hoa và thêm dấu chấm. Ví dụ tên khoa học viết tắt của loài người là H. sapiens, loài hổ là P. tigris.

Xem thêm

Template:Đang viết Sinh học

Hình ảnh

Tham khảo

Template:Sơ khai

Thể loại:Danh pháp khoa học Thể loại:Danh pháp thực vật học Thể loại:Danh pháp sinh học