Danh sách Nghệ sĩ nhân dân Việt Nam

Từ năm 1984 đến 2015 đã có 8 đợt trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân của Việt Nam: 1984, 1988, 1993, 1997, 2001, 2007, 20112015 với 367 nghệ sĩ được trao tặng. Năm 2010, nghệ sĩ Y Moan được đặc cách trao tặng danh hiệu này, nên tổng số Nghệ sĩ nhân dân Việt Nam lên là 368 người.

Đợt 1 - 1984: 40 nghệ sĩ

Theo quyết định số 44/CT ngày 25-1-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng:

 1. Lê Văn Bá (Nam Bá) - nhạc cụ dân tộc
 2. Phạm Chương (Mười Thân) - tuồng
 3. Nguyễn Phương Danh (Tám Danh) - cải lương
 4. Trần Thị Dịu (Dịu Hương) - chèo
 5. Nguyễn Thị Ðồ (Năm Đồ) - tuồng
 6. Dương Ngọc Ðức - sân khấu
 7. Vũ Tuấn Ðức - nhạc cụ dân tộc
 8. Nguyễn Trà Giang - diễn viên điện ảnh
 9. Bùi Ðình Hạc - điện ảnh, giải thưởng Hồ Chí Minh
 10. Phạm Văn Hai (Ba Du) - cải lương
 11. Trương Phụng Hảo (Phùng Há) - cải lương
 12. Tạ Duy Hiển - xiếc
 13. Trần Hoạt - kịch nói
 14. Trương Thị Thanh Huyền - ca sĩ
 15. Quốc Hương - ca sĩ
 16. Phạm Văn Khoa - điện ảnh
 17. Nguyễn Lai (Sáu Lai) - tuồng
 18. Trịnh Thị Lan (Cả Tam) - chèo
 19. Ngô Thị Liễu - tuồng
 20. Ngô Y Linh - sân khấu
 21. Bùi Thị Loan (Châu Loan) - ngâm thơca Huế
 22. Đào Mộng Long - kịch nói và cải lương
 23. Nguyễn Thứ Lễ (Thế Lữ) - kịch nói, giải thưởng Hồ Chí Minh
 24. Nguyễn Ðình Thái (Thái Ly) - biên đạo múa, giải thưởng Hồ Chí Minh
 25. Phạm Thị Nghĩa (Song Kim) - kịch nói
 26. Tống Văn Ngũ (Năm Ngũ) - chèo
 27. Phùng Thị Nhạn (Phùng Nhạn) - biên đạo múa
 28. Nguyễn Hải Ninh - điện ảnh, giải thưởng Hồ Chí Minh
 29. Y Brơm - biên đạo múa
 30. Nguyễn Hồng Sến - điện ảnh, giải thưởng Hồ Chí Minh
 31. Đặng Thái Sơn - piano
 32. Vũ Thị Hoa Tâm - chèo
 33. Dương Văn Ðược (Dương Ngọc Thạch) - cải lương
 34. Vũ Thị Lệ Thi - bài chòi, tuồng
 35. Nguyễn Văn Thịnh (Trùm Thịnh) - chèo
 36. Nguyễn Xuân Kim (Sỹ Tiến) - Cải lương
 37. Phạm Can Trường (Can Trường) - kịch nói
 38. Nguyễn Nho Túy (Đội Tảo) - tuồng
 39. Lê Long Vân (Ba Vân) - cải lương
 40. Nguyễn Thị Vóc (Bạch Trà) - tuồng

Đợt 2 - 1988: 13 nghệ sĩ

Theo quyết định số 172KT/HÐNN ngày 11-11-1988 của Hội đồng Nhà nước:

 1. Nguyễn Ðăng Bảy - quay phim
 2. Nguyễn Thành Châu (Năm Châu) - cải lương
 3. Hoàng Thị Bạch Ðiểu (Trúc Quỳnh) - kịch nói
 4. Quách Thị Hồ - ca trù
 5. Nguyễn Thị Thường (Thương Huyền) - ca sĩ
 6. Ðinh Ngọc Liên - nhạc trưởng
 7. Phạm Văn Lạng (Mạnh Linh) - kịch nói, đã bị tước danh hiệu
 8. Nguyễn Ðình Nghi - sân khấu
 9. Nguyễn Phẩm (Chánh Phẩm) - tuồng
 10. Nguyễn Ngọc Quỳnh - điện ảnh
 11. Chu Thúy Quỳnh - diễn viên, biên đạo múa
 12. Võ Sĩ Thừa - tuồng
 13. Trần Vũ - điện ảnh

Đợt 3 - 1993: 39 nghệ sĩ

Theo quyết định số 64/KT-CTN ngày 14-1-1993 của Chủ tịch nước:

 1. Trần Bảng - chèo
 2. Nguyễn Trọng Bằng - nhạc trưởng
 3. Phùng Huy Bính - họa sĩ sân khấu
 4. Trương Ðình Bôi - tuồng
 5. Đoàn Thị Dung (Lê Dung) - ca sĩ
 6. Nguyễn Khánh Dư - đạo diễn điện ảnh, quay phim
 7. Vũ Ngọc Dư - cải lương
 8. Lê Ðóa - nhạc trưởng
 9. Lương Ðống - sân khấu
 10. Nguyễn Thị Thanh Hiền (Thu Hiền) - ca sĩ
 11. Nguyễn Hồng - họa sĩ sân khấu
 12. Ðặng Hùng - biên đạo múa
 13. Nguyễn Trọng Khôi (Nguyễn Trọng Khôi) - sân khấu
 14. Hoàng Thị Lan - chèo
 15. Ðàm Thị Liên (Đàm Liên) - tuồng
 16. Ðoàn Long - múa
 17. Ðỗ Trọng Lộc (Đỗ Lộc) - âm nhạc
 18. Nguyễn Thị Minh Lý - chèo
 19. Đặng Nhật Minh - điện ảnh, giải thưởng Hồ Chí Minh
 20. Trần Minh - đạo diễn
 21. Lê Thị Nam (Bảy Nam) - cải lương
 22. Nguyễn Minh Ngọc - sân khấu
 23. Nguyễn Ðình Quang - sân khấu, giải thưởng Hồ Chí Minh
 24. Trần Quý - nhạc trưởng
 25. Huỳnh Tấn Sĩ (Quang Hải) - nhạc trưởng
 26. Bùi Thị Thái (Tuyết Mai) - phát thanh viên
 27. Nguyễn Huy Thành - điện ảnh
 28. Lê Tiến Thọ - tuồng, thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin
 29. Nguyễn Văn Thông - điện ảnh
 30. Nguyễn Thị Thu (Mẫn Thu) - tuồng
 31. Chu Văn Thức - chèo
 32. Nguyễn Ðăng Thục (Tào Mạt) - sân khấu, giải thưởng Hồ Chí Minh
 33. Nguyễn Văn Thương - âm nhạc, giải thưởng Hồ Chí Minh
 34. Trần Văn Tiến (Trần Tiến) - kịch nói
 35. Nguyễn Thành Tôn - tuồng
 36. Hoàng Tuyển - họa sĩ sân khấu
 37. Nguyễn Ðình Tưởng (Mạnh Tưởng) - cải lương
 38. Trương Tường Vi - ca sĩ
 39. Trần Việt - điện ảnh

Ðợt 4 - 1997: 38 nghệ sĩ

Theo quyết định số 1157/KT-CTN ngày 3-2-1997 của Chủ tịch nước:

 1. Hoàng Anh - cải lương
 2. Nguyễn Thị Tâm Chính - xiếc
 3. Nguyễn Anh Dũng (Ðoàn Dũng) - kịch nói
 4. Phạm Quý Dương (Quý Dương) - ca sĩ
 5. Nguyễn Xuân Ðàm (Xuân Đàm) - đạo diễn sân khấu
 6. Bùi Trọng Ðang - chèo
 7. Ðào Ðức - họa sĩ sân khấu
 8. Nguyễn Lương Ðức - điện ảnh
 9. Minh Ðức - tuồng
 10. Doãn Hoàng Giang - sân khấu
 11. Nguyễn Ðình Hàm - họa sĩ
 12. Nguyễn Thị Hiển - múa
 13. Trần Hiếu - ca sĩ
 14. Lê Văn Khình (Lê Khình) - biên đạo múa
 15. Trần Kiềm - họa sĩ thiết kế
 16. Ðinh Thị Xuân La (Xuân La) - múa
 17. Ngô Mạnh Lân - phim hoạt hình
 18. Lê Thị Ái Liên - cải lương
 19. Hoàng Phi Long - múa
 20. Nguyễn Mầm (Lý Mầm) - chèo
 21. Lưu Phi Nga - cải lương
 22. Vũ Văn Nghị (Tư Liên) - chèo
 23. Mai Trung Ngọc (Mai Khanh) - ca sĩ
 24. Nguyễn Ngọc Phác (Ngọc Phương) - đạo diễn sân khấu
 25. Phạm Tấn Phước (Phạm Khắc) - quay phim
 26. Trương Qua - điện ảnh
 27. Ðinh Quả - tuồng
 28. Nguyễn Thanh Tâm (Bạch Diệp) - điện ảnh
 29. Huỳnh Văn Thạch (Huỳnh Nga) - đạo diễn sân khấu
 30. Phạm Thị Thành - sân khấu
 31. Nguyễn Ðức Thỉnh (Mạnh Tuấn) - chèo
 32. Trịnh Thịnh - diễn viên
 33. Nguyễn Ngọc Thủy (Ngọc Thuỷ) - diễn viên kịch nói
 34. Ðỗ Vĩnh Tiến (Minh Tiến) - biên đạo múa
 35. Nguyễn Quang Tốn - tuồng
 36. Lâm Tới - diễn viên điện ảnh
 37. Lê Bá Tùng - tuồng
 38. Nguyễn Thành Út (Út Trà Ôn) - cải lương

Đợt 5 - 2001: 22 nghệ sĩ

Đợt 6 - 2007: 39 nghệ sĩ

 1. Nguyễn Khắc Lợi - điện ảnh
 2. Nguyễn Hữu Tuấn - quay phim
 3. Nguyễn Như Quỳnh - diễn viên
 4. Phạm Quang Vĩnh - họa sĩ
 5. Lê Hùng - đạo diễn
 6. Nguyễn Phúc Lưu Lan Hương - diễn viên
 7. Hoàng Dũng - diễn viên
 8. Thanh Tòng - cải lương hò quảng
 9. Phan Đắt Trưởng (Phan Phan) - họa sĩ thiết kế
 10. Đỗ Doãn Châu - họa sĩ
 11. Nguyễn Khải Hưng - đạo diễn truyền hình
 12. Nguyễn Việt Cường - đạo diễn truyền hình
 13. Phan Doãn Tần - ca sĩ
 14. Nguyễn Trung Đức - ca sĩ
 15. Nguyễn Thị Thanh Tâm - đàn bầu
 16. Nguyễn Xuân Hoạch - đàn nguyệt
 17. Vũ Thị Mai Phương - đàn tỳ bà
 18. Đỗ Thị Phương Bảo - độc tấu nhạc cụ dân tộc
 19. Trần Bình - đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật
 20. Đỗ Tiến Đinh - múa
 21. Ngô Thị Kiều Ngân - diễn viên múa
 22. Lê Ngọc Cường - múa
 23. Phạm Anh Phương - múa
 24. Ngô Đặng Cường - múa
 25. Trần Kim Quy - biên đạo múa
 26. Trịnh Xuân Định - biên đạo múa
 27. Vũ Hoài - múa
 28. Hoàng Văn Khiềm - tuồng
 29. Bùi Đắc Sừ - đạo diễn chèo
 30. Thanh Hoài - chèo
 31. Thái Mạnh Hiển - xiếc
 32. Nguyễn Ngọc Trúc - xiếc
 33. Ngô Xuân Huyền - đạo diễn sân khấu
 34. Trần Đình Sanh - chỉ đạo nghệ thuật
 35. Nguyễn Thị Hòa Bình - tuồng
 36. Lê Huy Quang - họa sĩ
 37. Trần Khánh - ca sĩ
 38. Đỗ Trọng Thuận (Việt Khoa) - phát thanh viên
 39. Bùi Huy Hiếu - họa sĩ sân khấu

Đợt 7 - 2011: 74 nghệ sĩ

Lĩnh vực Sân khấu: 34 nghệ sĩ

 1. Ngô Đặng Hồng Vân (Hồng Vân) - Diễn viên kịch, Chỉ đạo nghệ thuật
 2. Trần Thị Lệ Thủy (Lệ Thủy) - Cải lương
 3. Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Bạch Tuyết) - Cải lương
 4. Phong Thị Ngọc Giàu (Ngọc Giàu) - Cải lương
 5. Nguyễn Kim Cương (Kim Cương (nghệ sĩ)) - Diễn viên kịch
 6. Trương Văn Bảy (Viễn Châu) - Soạn giả, Nhạc sĩ
 7. Nguyễn Kim Hải (Thanh Hải) - Nhạc sĩ, Nhạc công
 8. Nguyễn Đình Chí (Quang Chí) - Cải lương
 9. Giang Mạnh Hà - Cải lương
 10. Vũ Thị Thuấn (Thanh Thuấn) - Cải lương
 11. Vũ Ngoạn Hợp - Chỉ đạo nghệ thuật xiếc
 12. Nguyễn Thùy Trang - Diễn viên múa rối nước
 13. Trần Ngọc Giàu - Đạo diễn, Giảng viên
 14. Nguyễn Ngọc Bình - Đạo diễn, diễn viên sân khấu
 15. Mai Văn Tư (Mai Tư) - Đạo diễn
 16. Lê Văn Huệ (Lê Huệ) - Đạo diễn
 17. Hoàng Thị Cúc (Hoàng Cúc) - Diễn viên kịch
 18. Nguyễn Hoài Huệ (Hoài Huệ) - Diễn viên kịch
 19. Nguyễn Thị Lan Hương (Hương Bông) - Diễn viên kịch
 20. Trần Thị Minh Hòa (Minh Hòa) - Diễn viên kịch
 21. Nguyễn Văn Trị (Quốc Trị) - Diễn viên kịch
 22. Nguyễn Thị Duyên (Lương Duyên) - Diễn viên chèo
 23. Nguyễn Dân Quốc - Họa sĩ thiết kế chèo
 24. Nguyễn Thị Gái (Minh Gái) - Đạo diễn, Diễn viên tuồng
 25. Đặng Minh Ngọc - Diễn viên tuồng
 26. Nguyễn Thị Thu Nhân (Thu Nhân) - Diễn viên tuồng
 27. Hoàng Thị Thảo (Hoàng Phương Thảo) - Diễn viên tuồng
 28. Nguyễn Thị Thơm (Hương Thơm) - Diễn viên tuồng
 29. Trần Thị Khiêm (Hồng Khiêm) - Diễn viên tuồng
 30. Nguyễn Gia Khoản - Diễn viên tuồng
 31. Nguyễn Hợi (Nguyễn Xuân Hợi) - Diễn viên tuồng
 32. Trần Thị Thu Hà - Diễn viên sân khấu
 33. Phan Thị Bạch Hạc - Diễn viên sân khấu
 34. Trịnh Thị Hồng Lựu (Hồng Lựu) - Diễn viên sân khấu

Lĩnh vực Âm nhạc: 11 nghệ sĩ

 1. Nguyễn Thị Bình (Nguyễn Hòa Bình) - Đạo diễn, giảng viên
 2. Trần Chính - Độc tấu đàn dân tộc
 3. Đặng Văn Hùng - Chỉ đạo nghệ thuật
 4. Nguyễn Thị Dương Liễu - Ca sĩ
 5. Nguyễn Văn Mẫn - Đạo diễn
 6. Lê Trọng Nghĩa - Đạo diễn
 7. Ngô Văn Thành - Nghệ sĩ Violon
 8. Nguyễn Văn Tiến (Tiến Bầu) - Nghệ sĩ đàn bầu
 9. Nguyễn Thúy Hường (Thúy Hường) - Liền chị Quan họ
 10. Ta Kim Loan - Nghệ sĩ đàn dân tộc, đàn bầu

Lĩnh vực Điện ảnh: 21 nghệ sĩ

 1. Nguyễn Hà Bắc - Đạo diễn, họa sĩ phim hoạt hình
 2. Bùi Bài Bình - Diễn viên Điện ảnh
 3. Tô Văn Cương (Tô Cương) (đã mất) - Đạo diễn phim Tài liệu và Khoa học
 4. Nguyễn Như Vũ - Đạo diễn phim Tài liệu và Khoa học
 5. Nguyễn Thước - Đạo diễn phim Tài liệu và Khoa học
 6. Hoàng Chì (Phan Trọng Quỳ) (đã mất) - Đạo diễn kiêm quay phim Tài liệu và Khoa học
 7. Phạm Hiếu Dân (Phạm Kỳ Nam) (đã mất) - Đạo diễn
 8. Trần Quốc Dũng - Quay phim chính
 9. Trần Đắc (đã mất) - Đạo diễn
 10. Đoàn Mỹ Hương (Vũ Lệ Mỹ) - Đạo diễn
 11. Mai Lộc - Đạo diễn, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Điện ảnh
 12. Nguyễn Hồng Nghi (đã mất) - Đạo diễn
 13. Nguyễn Văn Nghiệp (Nguyễn Thế Đoàn) (đã mất) - Quay phim
 14. Đào Bá Sơn - Đạo diễn điện ảnh
 15. Lê Văn Thi (Lê Thi) - Đạo diễn
 16. Phạm Minh Trí - Đạo diễn
 17. Phạm Quốc Trung - Họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim
 18. Nguyễn Thanh Vân - Đạo diễn điện ảnh
 19. Đặng Xuân Hải - Đạo diễn
 20. Lý Kim Tuyền (Lý Huỳnh) - Diễn viên, Đạo diễn
 21. Phương Thị Thanh (Phương Thanh) (đã mất) - Diễn viên

Lĩnh vực Múa: 8 nghệ sĩ

 1. Hà Thị Kim Chung - Biên đạo múa
 2. Hà Thế Dũng - Biên đạo múa, Giảng viên
 3. Nguyễn Ngọc Lan - Biên đạo múa, Chỉ đạo Nghệ thuật
 4. Tô Nguyệt Nga - Biên đạo múa
 5. Lê Thị Quỳnh Như - Biên đạo múa
 6. Nguyễn Văn Quang - Biên đạo múa, Giảng viên
 7. Nguyễn Minh Thông - Biên đạo múa, Giảng viên
 8. Lê Thế Huân - Biên đạo múa

Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình: 2 nghệ sĩ

 1. Nguyễn Thị Phương Hoa (Phương Hoa) - Đạo diễn
 2. Trần Văn Kiên (Trần Kiên) (đã mất) - Đạo diễn

Đợt 8 - 2015: 102 nghệ sĩ

Lĩnh vực âm nhạc: 23 nghệ sĩ

 1. Trần Văn Lợi (Đức Lợi) - Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
 2. Vũ Đình Chiểu - Diễn viên hát
 3. Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh) - Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, Chỉ huy dàn nhạc
 4. Hoàng Anh Tú - Diễn viên nhạc
 5. Hoàng Thu Hương - Diễn viên hát
 6. Kỳ Thái Bảo - Diễn viên hát
 7. Nguyễn Trọng Đài - Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
 8. Vũ Thị Xuân (Thanh Xuân) - Diễn viên hát
 9. Trần Thị Hoài Thanh - Diễn viên hát
 10. Hoàng Chè - Diễn viên hát
 11. Phạm Hoàng Thành - Chỉ đạo nghệ thuật
 12. Nguyễn Viết Thân - Đạo diễn
 13. Vi Thị Hoa - Diễn viên hát
 14. Nguyễn Thị Phúc (Hồng Phúc) - Nghệ sĩ biểu diễn đàn T'rưng
 15. Nguyễn Thuý Cải - Diễn viên hát Quan họ, Chỉ đạo nghệ thuật
 16. Trần Thị Mơ - Nghệ sĩ biểu diễn đàn Violoncello
 17. Phạm Tiến Dũng - Chỉ đạo nghệ thuật
 18. Ngô Hoàng Quân - Nghệ sĩ biểu diễn đàn Violoncello
 19. Phạm Ngọc Khôi - Chỉ huy dàn nhạc
 20. Nguyễn Thiếu Hoa - Chỉ huy dàn nhạc
 21. Nguyễn Thế Dân - Nghệ sĩ biểu diễn Đàn Nhị
 22. Nông Xuân Ái - Nghệ sĩ hát
 23. Đỗ Thị Ngát (Hồng Ngát) - Diễn viên hát

Lĩnh vực điện ảnh: 10 nghệ sĩ

 1. Lý Thái Dũng - Quay phim
 2. Bành Bắc Hải - Đạo diễn âm thanh
 3. Nguyễn Thị Minh Châu - Diễn viên
 4. Lê Huy Hoà - Đạo diễn âm thanh
 5. Lê Hồng Chương - Đạo diễn điện ảnh
 6. Phạm Nhuệ Giang - Đạo diễn
 7. Nguyễn Hữu Phần - Đạo diễn
 8. Lưu Văn Quỳ (Lưu Quỳ) - Đạo diễn
 9. Bùi Trần Tuệ Minh - Diễn viên
 10. Phan Ngọc Lan - Diễn viên

Lĩnh vực múa: 12 nghệ sĩ

 1. Nguyễn Hữu Từ - Biên đạo múa
 2. Lữ Thị Kiều Lê (An Vũ) - Biên đạo múa
 3. Trần Xuân Thanh - Biên đạo múa
 4. Nguyễn Ngọc Anh - Chỉ đạo nghệ thuật, Biên đạo múa
 5. Nguyễn Thị Thu Hà - Biên đạo múa
 6. Phạm Thị Ngọc Bích - Biên đạo múa
 7. Đặng Văn Hùng (Đặng Hùng) - Biên đạo múa
 8. Y San Aliô (Ama Hry Aliô) - Biên đạo múa
 9. Hoàng Ngọc Hải (Hoàng Hải) - Biên đạo múa
 10. Đoàn Vương Linh - Biên đạo múa
 11. Mai Trung Kiên (Mai Kiên) - Biên đạo múa
 12. La Thị Cẩm Vân (đã mất) - Biên đạo múa

Lĩnh vực sân khấu: 53 nghệ sĩ

 1. Vương Duy Biên - Đạo diễn, Họa sĩ, Chỉ đạo nghệ thuật
 2. Hồ Thị Lệ Thu - Diễn viên
 3. Hoàng Song Hào - Họa sĩ thiết kế Sân khấu
 4. Mai Thị Thủy (Mai Thủy) - Diễn viên Chèo
 5. Hoàng Quốc Anh - Diễn viên chèo
 6. Phạm Xuân Thấm - Diễn viên, Đạo diễn Múa rối
 7. Phạm Thị Kim Oanh (Kiều Oanh) - Diễn viên
 8. Vũ Tự Long - Diễn viên chèo
 9. Trịnh Thị Mùi (Thúy Mùi) - Diễn viên chèo, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
 10. Trịnh Minh Tiến - Diễn viên Chèo
 11. Từ Văn Hiệp (Minh Hiệp) - Diễn viên
 12. Nguyễn Hoàng Tuấn - Chỉ đạo nghệ thuật
 13. Phạm Thị Thanh Hương - Diễn viên
 14. Nguyễn Tiến Đạt - Diễn viên kịch nói
 15. Nguyễn Trung Hiếu - Diễn viên
 16. Nguyễn Thị Hoàng Mai (Hoàng Quỳnh Mai) - Đạo diễn sân khấu
 17. Lê Văn Quý (Xuân Quý) - Diễn viên
 18. Nguyễn Văn Dương (Ánh Dương) - Diễn viên
 19. Trần Văn Nhượng (Trần Nhượng) - Diễn viên, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật
 20. Trần Tuấn Hải - Diễn viên, Đạo diễn sân khấu
 21. Vương Tất Lợi - Họa sĩ
 22. Nguyễn Xuân Vũ - Diễn viên
 23. Phạm Anh Tú - Diễn viên, Đạo diễn
 24. Nguyễn Hữu Nghĩa (Ngân Vương) - Diễn viên
 25. Đặng Thu Dung - Diễn viên
 26. Tạ Duy Ánh - Diễn viên Xiếc, Đạo diễn
 27. Hồ Thị Kim Quý - Diễn viên Kịch nói
 28. Nguyễn Thị Tâm (Thanh Tâm) - Diễn viên chèo
 29. Lê Thị Thu Vân (Thảo Vân) - Diễn viên
 30. Phạm Văn Mởn - Diễn viên chèo
 31. Phan Hổ (Phan Thanh Phúc) - Đạo diễn
 32. Nguyễn Thị Kim Liên - Diễn viên chèo
 33. Vũ Tiến Mác - Diễn viên
 34. Nguyễn Thị Lệ Ngọc - Diễn viên
 35. Vũ Thị Minh Huệ - Diễn viên chèo
 36. Đỗ Minh Hằng - Diễn viên kịch nói, Chỉ đạo nghệ thuật
 37. Ngô Thị Thu Quế - Diễn viên kịch nói
 38. Nguyễn Quốc Trượng - Diễn viên, Đạo diễn chèo
 39. Nguyễn Tiến Dũng - Diễn viên, Đạo diễn
 40. Nguyễn Mạnh Tường - Diễn viên chèo
 41. Đào Văn Lê (Đào Lê) - Đạo diễn chèo
 42. Vũ Thị Vương Hà - Diễn viên
 43. Hoàng Văn Đạt (Hoàng Đạt) - Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc
 44. Phan Thị Lộc (Diễm Lộc) - Diễn viên chèo
 45. Đinh Văn Mạnh (Mạnh Phóng) - Diễn viên chèo
 46. Nguyễn An Phúc - Diễn viên
 47. Trần Văn Thông - Diễn viên Chèo
 48. Trần Quốc Chiêm - Diễn viên Chèo, Chỉ đạo nghệ thuật
 49. Nguyễn Anh Dũng (đã mất) - Diễn viên
 50. Hàn Văn Hải (Hàn Hải) - Diễn viên
 51. Nguyễn Thị Ngọc Viên - Diễn viên Chèo
 52. Bùi Thanh Trầm - Diễn viên chèo
 53. Đặng Trọng Hữu - Diễn viên

Lĩnh vực phát thanh - truyền hình: 4 nghệ sĩ

 1. Phạm Thanh Phong - Đạo diễn
 2. Trịnh Lê Văn - Đạo diễn
 3. Trần Hồng Cẩm (Trần Cẩm, Cẩm Chi) - Đạo diễn
 4. Trần Thị Tuyết - Diễn viên ngâm thơ

Đặc cách

Tham khảo

N