Danh sách các khai cuộc cờ vua

Dưới đây là danh sách các khai cuộc trong cờ vua được sắp xếp theo mã khai cuộc ECO. Vào năm 1966, Chess Informant đã phân loại các khai cuộc cờ vua thành năm danh mục lớn (từ A đến E), với mỗi danh mục lớn lại được phân thành 100 mục nhỏ (từ 00 đến 99). Các dạng khai cuộc đã được xuất bản thành năm tập trong bộ Bách khoa toàn thư về khai cuộc, với thứ tự các tập lần lượt từ A đến E. Danh sách dưới đây dựa theo sự phân loại của Bách khoa toàn thư về khai cuộc (ECO).

A

 • Nước đi đầu tiên của trắng không phải là e4 (1.e4) hay d4 (1.d4) (A00–A39)
 • 1.d4 và Đen không chơi 1...d5 hay 1...Mf6: Đen đáp trả 1.d4 bằng những nước không điển hình (A40–A44)
 • 1.d4 Mf6 và Trắng không chơi 2.c4: Trắng đáp trả 1...Mf6 bằng những nước không điển hình (A45–A49)
 • 1.d4 Mf6 2.c4 và Đen không chơi 2...e6 hay 2...g6: Những biến thể không điển hình của Phòng thủ Ấn Độ (A50–A79)
 • 1.d4 f5: Phòng thủ Hà Lan (A80–A99)

A00–A39

Nước đầu tiên trắng không chơi 1.e4 hay 1.d4:

 • Khai cuộc Anderssen, Gambit Ba Lan (1...a5 2.b4)
 • Khai cuộc Anderssen, Creepy Crawly Formation (1...e5 2.h3 d5)
 • Khai cuộc Anderssen, Andersspike (1...g6 2.g4)
 • Khai cuộc Ware, Gambit Wing (1...b5 2.axb5 Tb7)
 • Khai cuộc Ware, Gambit Ware (1...e5 2.a5 d5 3.e3 f5 4.a6)
 • Khai cuộc Ware, Phương án Crab (1...e5 2.h4)
 • Khai cuộc Sokolsky, Gambit Birmingham (1...c5)
 • Khai cuộc Sokolsky, Phương án Outflank (1...c6)
 • Khai cuộc Sokolsky, Gambit Schuhler (1...c6 2.Tb2 a5 3.b5 cxb5 4.e4)
 • Khai cuộc Sokolsky, Phương án Myers (1...d5 2.Tb2 c6 3.a4)
 • Khai cuộc Sokolsky, Tấn công Bugayev (1...e5 2.a3)
 • Khai cuộc Sokolsky, Gambit Wolferts (1...e5 2.Tb2 c5)
 • A01 Khai cuộc Larsen, 1.b3
 • A02 Khai cuộc Bird, 1.f4 (Tấn công Hà Lan)
 • A03 Khai cuộc Bird, 1...d5
 • A04 Khai cuộc Réti, 1.Mf3
 • A05 Khai cuộc Réti, 1...Mf6
 • A06 Khai cuộc Réti, 1...d5
 • A07 Khai cuộc Réti, King's Indian Attack (Hệ thống Barcza)
 • A08 Khai cuộc Réti, King's Indian Attack
 • A09 Khai cuộc Réti, 1...d5 2.c4
 • A10 Khai cuộc Anh: 1.c4
 • A11 Khai cuộc Anh, Hệ thống phòng thủ Caro–Kann
 • A12 Khai cuộc Anh, Hệ thống phòng thủ Caro–Kann
 • A13 Khai cuộc Anh
 • A14 Khai cuộc Anh, Neo-Catalan không tiếp nhận
 • A15 Khai cuộc Anh, 1...Mf6 (Phòng thủ Anglo-Ấn Độ)
 • A16 Khai cuộc Anh
 • A17 Khai cuộc Anh, Phòng thủ Hedgehog
 • A18 Khai cuộc Anh, Phương án Mikenas–Carls
 • A19 Khai cuộc Anh, Phương án Mikenas–Carls, Sicilian
 • A20 Khai cuộc Anh
 • A21 Khai cuộc Anh
 • A22 Khai cuộc Anh
 • A23 Khai cuộc Anh, Hệ thống Bremen, Phương án Keres
 • A24 Khai cuộc Anh, Hệ thống Bremen với 3...g6
 • A25 Khai cuộc Anh, Sicilian ngược
 • A26 Khai cuộc Anh, Hệ thống kín
 • A27 Khai cuộc Anh, Khai cuộc ba Mã
 • A28 Khai cuộc Anh, Khai cuộc bốn Mã
 • A29 Khai cuộc Anh, Khai cuộc bốn Mã, Fianchetto cánh vua
 • A30 Khai cuộc Anh, Phòng thủ dạng đối xứng
 • A31 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng, Benoni Formation
 • A32 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A33 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A34 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A35 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A36 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A37 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A38 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng
 • A39 Khai cuộc Anh, Dạng đối xứng, phương án chính với d4

A40–A44

1.d4 và Đen không chơi 1...d5 hay 1...Mf6: Những nước đáp trả không điển hình cho nước 1.d4

A45–A49

1.d4 Mf6. Trắng không chơi 2.c4: Những nước đáp trả không điển hình cho nước 1...Mf6

A50–A79

1.d4 Nf6 2.c4 và Đen không chơi 2...e6 hay 2...g6: Những biến thể không điển hình của Phòng thủ Ấn Độ

 • A50 Khai cuộc Tốt cánh Hậu, Black Knights' Tango (điệu Tango của Mã đen)
 • A51 Gambit Budapest không tiếp nhận
 • A52 Gambit Budapest
 • A53 Phòng thủ Ấn Độ cổ
 • A54 Phòng thủ Ấn Độ cổ, Phương án Ukraina
 • A55 Phòng thủ Ấn Độ cổ, Phương án chính
 • A56 Phòng thủ Benoni
 • A57 Gambit Benko
 • A58 Gambit Benko tiếp nhận
 • A59 Gambit Benko, 7.e4
 • A60 Phòng thủ Benoni
 • A61 Phòng thủ Benoni
 • A62 Benoni, Phương án Fianchetto Đen không vội chơi...Mbd7
 • A63 Benoni, Phương án Fianchetto, 9...Mbd7
 • A64 Benoni, Phương án Fianchetto, 11...Xe8
 • A65 Benoni, 6.e4
 • A66 Benoni, "Cơn bão Tốt" (Pawn Storm Variation)
 • A67 Benoni, Phương án Taimanov
 • A68 Benoni, Tấn công bốn Tốt
 • A69 Benoni, Tấn công bốn Tốt, phương án chính
 • A70 Benoni, Cổ điển với e4 và Mf3
 • A71 Benoni, Cổ điển, 8.Tg5
 • A72 Benoni, Cổ điển, và Trắng không chơi 9.0-0
 • A73 Benoni, Cổ điển, 9.0-0
 • A74 Benoni, Cổ điển, 9...a6, 10.a4
 • A75 Benoni, Cổ điển với...a6 và 10...Tg4
 • A76 Benoni, Cổ điển, 9...Xe8
 • A77 Benoni, Cổ điển, 9...Xe8, 10.Md2
 • A78 Benoni, Cổ điển với...Xe8 và...Ma6
 • A79 Benoni, Cổ điển, 11.f3

A80–A99

1.d4 f5: Phòng thủ Hà Lan

 • A80 Phòng thủ Hà Lan
 • A81 Phòng thủ Hà Lan
 • A82 Phòng thủ Hà Lan, Gambit Staunton, bao gồm cả Phòng thủ Balogh
 • A83 Phòng thủ Hà Lan, Gambit Staunton, biến Staunton
 • A84 Phòng thủ Hà Lan
 • A85 Phòng thủ Hà Lan với 2.c4 và 3.Mc3
 • A86 Phòng thủ Hà Lan với 2.c4 và 3.g3
 • A87 Phòng thủ Hà Lan, Leningrad, Phương án (Biến) chính
 • A88 Phòng thủ Hà Lan, Leningrad, Phương án chính với 7...c6
 • A89 Phòng thủ Hà Lan, Leningrad, Phương án chính với Mc6
 • A90 Phòng thủ Hà Lan
 • A91 Phòng thủ Hà Lan
 • A92 Phòng thủ Hà Lan
 • A93 Phòng thủ Hà Lan, Stonewall, Phương án Botvinnik
 • A94 Phòng thủ Hà Lan, Stonewall với Ta3
 • A95 Phòng thủ Hà Lan, Stonewall với Mc3
 • A96 Phòng thủ Hà Lan, Biến cổ điển
 • A97 Phòng thủ Hà Lan, Phương án Ilyin–Genevsky
 • A98 Phòng thủ Hà Lan, Phương án Ilyin–Genevsky với Hc2
 • A99 Phòng thủ Hà Lan, Phương án Ilyin–Genevsky với b3

B

 • 1.e4 và Đen không chơi 1...c5, 1...e6 hay 1...e5 (B00–B19)
 • 1.e4 c5: Phòng thủ Sicilian (B20–B99)

B00–B19

1.e4 và Đen không chơi 1...c5, 1...e6 hay 1...e5

B20–B99

1.e4 c5: Phòng thủ Sicilian

 • B20 Phòng thủ Sicilian
 • B21 Sicilian, Phương án tấn công Grand Prix và Gambit Smith-Morra, bao gồm Bẫy Siberian (Siberi, Siberia hay Xibia)
 • B22 Phòng thủ Sicilian, Phương án Alapin (2.c3)
 • B23 Sicilian, Hệ thống kín, 2.Mc3
 • B24 Sicilian kín, 2.Mc3 Mc6 3.g3
 • B25 Sicilian kín, 3...g6 4.Tg2 Tg7 5.d3 d6
 • B26 Sicilian kín, 6.Te3
 • B27 Phòng thủ Sicilian, 2.Mf3
 • B27 Phòng thủ Sicilian, Phương án Katalimov (2...b6)
 • B28 Sicilian, Phương án O'Kelly
 • B29 Sicilian, Phương án Nimzovich–Rubinstein
 • B30 Phòng thủ Sicilian, 2...Mc6
 • B30 Sicilian, Phương án Rossolimo (3.Tb5)
 • B31 Sicilian, Tấn công Nimzovich–Rossolimo (3.Tb5 g6)
 • B32 Phòng thủ Sicilian, 2...Mc6 3.d4
 • B33 Sicilian, Phương án Sveshnikov (Lasker–Pelikan)
 • B34 Phòng thủ Sicilian, Accelerated Fianchetto, Phương án đổi
 • B35 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Phương án hiện đại với Bc4
 • B36 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy bind (Liên kết Maroczy)
 • B37 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy bind, 5...Tg7
 • B38 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Maroczy bind, 6.Te3
 • B39 Sicilian, Accelerated Fianchetto, Phương án Breyer
 • B40 Phòng thủ Sicilian, 2.Mf3 e6
 • B41 Sicilian, Phương án Kan (4.Mxd4 a6)
 • B42 Sicilian, Kan, 5.Td3
 • B43 Sicilian, Kan, 5.Mc3
 • B44 Phòng thủ Sicilian, 4.Md4 Mc6
 • B44 Sicilian, Phương án Szén (5.Mb5)
 • B45 Sicilian, Phương án Taimanov, 5.Mc3
 • B46 Sicilian, Phương án Taimanov
 • B47 Phòng thủ Sicilian, Phương án Taimanov (Bastrikov)
 • B48 Sicilian, Phương án Taimanov
 • B49 Sicilian, Phương án Taimanov
 • B50 Sicilian
 • B51 Sicilian, Tấn công Canal–Sokolsky
 • B52 Sicilian, Tấn công Canal–Sokolsky, 3...Td7
 • B53 Sicilian, Phương án Chekhover
 • B54 Sicilian
 • B55 Sicilian, Phương án Prins, Tấn công Venice
 • B56 Sicilian
 • B57 Sicilian, Sozin (không phải Scheveningen) bao gồm Bẫy Magnus Smith
 • B58 Sicilian, Cổ điển
 • B59 Sicilian, Phương án Boleslavsky, 7.Mb3
 • B60 Sicilian, Richter-Rauzer
 • B61 Sicilian, Richter–Rauzer, Phương án Larsen, 7.Hd2
 • B62 Sicilian, Richter–Rauzer, 6...e6
 • B63 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer
 • B64 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...Te7, 9.f4
 • B65 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...Te7, 9...Mxd4
 • B66 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, 7...a6
 • B67 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...a6, 8...Td7
 • B68 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...a6, 9...Te7
 • B69 Sicilian, Richter–Rauzer, Tấn công Rauzer, phòng thủ 7...a6, 11.Txf6
 • B70 Phòng thủ Sicilian, Phương án con rồng (Dragon)
 • B71 Sicilian, Dragon, Phương án Levenfish
 • B72 Sicilian, Dragon, 6.Te3
 • B73 Sicilian, Dragon, Cổ điển, 8.0-0
 • B74 Sicilian, Dragon, Cổ điển, 9.Mb3
 • B75 Sicilian, Dragon, Tấn công Yugoslav
 • B76 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 7...0-0
 • B77 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 9.Tc4
 • B78 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 10.0-0-0
 • B79 Sicilian, Phương án con rồng, Tấn công Yugoslav, 12.h4
 • B80 Sicilian, Phương án Scheveningen
 • B80 Sicilian, Scheveningen, Tấn công Anh
 • B81 Sicilian, Scheveningen, Tấn công Keres
 • B82 Sicilian, Scheveningen, 6.f4
 • B83 Sicilian, Scheveningen, 6.Te2
 • B84 Sicilian, Scheveningen (Paulsen), Phương án cổ điển
 • B85 Sicilian, Scheveningen, Phương án cổ điển với...Hc7 và...Mc6
 • B86 Sicilian, Phương án tấn công Sozin
 • B87 Sicilian, Sozin với...a6 và...b5
 • B88 Sicilian, Sozin, Phương án Leonhardt
 • B89 Sicilian, Sozin, 7.Te3
 • B90 Sicilian, Najdorf
 • B91 Sicilian, Najdorf, Zagreb (Fianchetto) (6.g3)
 • B92 Sicilian, Najdorf, Opocensky (6.Te2)
 • B93 Sicilian, Najdorf, 6.f4
 • B94 Sicilian, Najdorf, 6.Tg5
 • B95 Sicilian, Najdorf, 6...e6
 • B96 Sicilian, Najdorf, 7.f4
 • B97 Sicilian, Najdorf, 7...Hb6 bao gồm biến "Poisoned Pawn"
 • B98 Sicilian, Najdorf, 7...Te7
 • B99 Sicilian, Najdorf, Phương án chính 7...Te7

C

C00–C19

1.e4 e6: Phòng thủ Pháp

 • C00 Phòng thủ Pháp
 • C01 Phòng thủ Pháp, Phương án đổi
 • C02 Phòng thủ Pháp, Advance Variation (Phương án tiến Tốt)
 • C03 Phòng thủ Pháp, Tarrasch
 • C04 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, biến chính Guimard
 • C05 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống kín
 • C06 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống kín, phương án chính
 • C07 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống mở
 • C08 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống mở, 4.exd5 exd5
 • C09 Phòng thủ Pháp, Tarrasch, Hệ thống mở, phương án chính
 • C10 Phòng thủ Pháp, Phương án Paulsen
 • C11 Phòng thủ Pháp
 • C12 Phòng thủ Pháp, Phương án MacCutcheon
 • C13 Phòng thủ Pháp, Phương án cổ điển
 • C14 Phòng thủ Pháp, Phương án cổ điển
 • C15 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer (Nimzovich)
 • C16 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance Variation
 • C17 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance Variation
 • C18 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance Variation
 • C19 Phòng thủ Pháp, Phương án Winawer, Advance, 6...Me7

C20–C99

1.e4 e5: Khai cuộc mở

D

D00–D69

1.d4 d5: Khai cuộc kín

 • D00 Khai cuộc Tốt cánh Hậu (bao gồm Gambit Blackmar–Diemer, Bẫy Halosar và các dạng khác)
 • D01 Richter–Veresov Attack
 • D02 Khai cuộc Tốt cánh Hậu, 2.Mf3
 • D03 Tấn công Torre, Biến Tartakower
 • D04 Khai cuộc Tốt cánh Hậu
 • D05 Khai cuộc Tốt cánh Hậu, Phương án Zukertort (bao gồm Hệ thống Colle)
 • D06 Gambit Hậu (QG) (bao gồm Phòng thủ Baltic, Phòng thủ MarshallPhòng thủ đối xứng)
 • D07 QG; Chigorin
 • D08 QG; Albin CountergambitBẫy Lasker
 • D09 QG; Albin Countergambit, 5.g3
 • D10 QG; Phòng thủ Slav
 • D11 QG; Phòng thủ Slav, 3.Mf3
 • D12 QG; Phòng thủ Slav, 4.e3 Tf5
 • D13 QG; Phòng thủ Slav, Phương án đổi
 • D14 QG; Phòng thủ Slav, Phương án đổi
 • D15 QG; Slav, 4.Mc3
 • D16 QG; Slav tiếp nhận, biến Alapin
 • D17 QG; Phòng thủ Slav, Phòng thủ Czech
 • D18 QG; biến Hà Lan
 • D19 QG; biến Hà Lan
 • D20 Gambit Hậu tiếp nhận (QGA)
 • D21 QGA, 3.Mf3
 • D22 QGA; Phòng thủ Alekhine
 • D23 QGA
 • D24 QGA, 4.Mc3
 • D25 QGA, 4.e3
 • D26 QGA; biến cổ điển
 • D27 QGA; biến cổ điển
 • D28 QGA; biến cổ điển 7.He2
 • D29 QGA; biến cổ điển 8...Tb7
 • D30 Gambit Hậu không tiếp nhận (QGD): Phòng thủ Orthodox
 • D31 QGD, 3.Mc3
 • D31 QGD, Semi-Slav, biến Abrahams–Noteboom 10...Tb7
 • D32 QGD; Phòng thủ Tarrasch
 • D33 QGD; Tarrasch, hệ thống Schlechter–Rubinstein
 • D34 QGD; Tarrasch, 7...Te7
 • D35 QGD; Phương án đổi
 • D36 QGD; Phương án đổi, positional line, 6.Hc2
 • D37 QGD; 4.Mf3
 • D37 QGD; 4.Mf3 Te7 5.Tf4 (Tấn công Harrwitz)
 • D38 QGD; Biến Ragozin
 • D39 QGD; Ragozin, phương án Viên
 • D40 QGD; Phòng thủ Semi-Tarrasch
 • D41 QGD; Semi-Tarrasch, 5.cxd5
 • D42 QGD; Semi-Tarrasch, 7.Bd3
 • D43 QGD; Phòng thủ Semi-Slav
 • D44 QGD; Semi-Slav 5.Tg5 dxc4
 • D45 QGD; Semi-Slav 5.e3
 • D46 QGD; Semi-Slav 6.Td3
 • D47 QGD; Semi-Slav 7.Tc4
 • D48 QGD; Meran, 8...a6
 • D49 QGD; Meran, 11.Mxb5
 • D50 QGD; 4.Tg5
 • D51 QGD; 4.Tg5 Mbd7 (Phòng thủ Cambridge SpringsBẫy Elephant)
 • D52 QGD
 • D53 QGD; 4.Tg5 Te7
 • D54 QGD; Phương án Anti-neo-Orthodox
 • D55 QGD; 6.Mf3
 • D56 QGD; Phòng thủ Lasker
 • D57 QGD; Phòng thủ Lasker, phương án chính
 • D58 QGD; Hệ thống Tartakower (Tartakower–Makogonov–Bondarevsky)
 • D59 QGD; Tartakower (Tartakower–Makogonov–Bondarevsky), 8.cxd5 Mxd5
 • D60 QGD; Phòng thủ Orthodox
 • D61 QGD; Phòng thủ Orthodox, Phương án Rubinstein
 • D62 QGD; Phòng thủ Orthodox, 7.Hc2 c5, 8.cxd5 (Rubinstein)
 • D63 QGD; Phòng thủ Orthodox, 7.Xc1
 • D64 QGD; Phòng thủ Orthodox, Tấn công Rubinstein (với Xc1)
 • D65 QGD; Phòng thủ Orthodox, Tấn công Rubinstein, phương án chính
 • D66 QGD; Phòng thủ Orthodox, biến Td3 bao gồm Bẫy Rubinstein
 • D67 QGD; Phòng thủ Orthodox, Bd3, Capablanca freeing manoeuvre
 • D68 QGD; Phòng thủ Orthodox, biến cổ điển
 • D69 QGD; Phòng thủ Orthodox, biến cổ điển, 13.dxe5

D70–D99

1.d4 Mf6 2.c4 g6 with 3...d5: Phòng thủ Grünfeld

 • D70 Phòng thủ Neo-Grünfeld
 • D71 Neo-Grünfeld, 5.cxd5
 • D72 Neo-Grünfeld, 5.cxd5, phương án chính
 • D73 Neo-Grünfeld, 5.Mf3
 • D74 Neo-Grünfeld, 6.cxd5 Mxd5, 7.0-0
 • D75 Neo-Grünfeld, 6.cxd5 Mxd5, 7.0-0 c5, 8.Mc3
 • D76 Neo-Grünfeld, 6.cxd5 Mxd5, 7.0-0 Mb6
 • D77 Neo-Grünfeld, 6.0-0
 • D78 Neo-Grünfeld, 6.0-0 c6
 • D79 Neo-Grünfeld, 6.0-0, Phương án chính
 • D80 Phờng thủ Grünfeld
 • D81 Grünfeld; Phương án Nga
 • D82 Grünfeld 4.Tf4
 • D83 Gambit Grünfeld
 • D84 Gambit Grünfeld tiếp nhận
 • D85 Grünfeld, Phương án Nadanian
 • D86 Grünfeld, Phương án đổi, biến cổ điển
 • D87 Grünfeld, Phương án đổi, biến Spassky
 • D88 Grünfeld, biến Spassky, phương án chính, 10...cxd4, 11.cxd4
 • D89 Grünfeld, biến Spassky, phương án chính, 13.Td3
 • D90 Grünfeld, Phương án ba Mã
 • D91 Grünfeld, Phương án ba Mã
 • D92 Grünfeld, 5.Tf4
 • D93 Grünfeld với 5.Tf4 0-0 6.e3
 • D94 Grünfeld, 5.e3
 • D95 Grünfeld với 5.e3 0-0 6.Hb3
 • D96 Grünfeld, Phương án Nga
 • D97 Grünfeld, Phương án Nga with 7.e4
 • D98 Grünfeld, Phương án Nga, Phương án Smyslov
 • D99 Grünfeld, Smyslov, phương án chính

E

Template:Phần sơ khai

Tham khảo

Thể loại:Khai cuộc cờ vua